Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet UNIversellt bjuder på de mest intressanta svenska nyheterna från Finlands mesta universitet 5-6 gånger om året.

Prenumerera på UNIversellt