Genom det nya magisterprogrammet i utbildning delar Finland med sig av sin toppkunskap inom lärande och utbildning

Vill du vara med och förändra världen? Jämlikhet, inlärningens neurovetenskap och det finländska utbildningssystemet är kärnområden i det nya engelskspråkiga magisterprogrammet vid Helsingfors universitet.

Hur kan vi lösa globala problem med hjälp av utbildning? Vad händer i hjärnan på neuronivå när människan lär sig något? Dessa frågor går det att fördjupa sig i inom det nya internationella magisterprogrammet Master’s Programme in Changing Education vid Helsingfors universitet.

Studenter från hela världen som avlagt kandidatexamen inom pedagogik eller närstående ämnesområden, eller innehar motsvarande kunskaper, kan söka till programmet.

Finland är världsberömt för sin höga kvalitet på utbildningen och är därför ett synnerligen intressant land för studier i utbildning och inlärning.

Var och en har rätt till utbildning och skolelevernas inlärningsresultat hör till de bästa i världen, men resultaten uppnås inte på bekostnad av välmående. Mycket arbete görs för jämlikhet mellan skolorna och elevernas likvärdiga möjligheter.

Lärarna har fått utbildning baserad på vetenskap och har tränat sig under ledning av en erfaren lärare.

I Finland är läraryrket uppskattat och varje lärare har frihet att planera och genomföra sin undervisning utifrån sin egen sakkunskap.

Inlärningens neurovetenskap och en jämlik skola som teman

Pedagogikstuderande vid Helsingfors universitet kan utveckla sitt kunnande och sina nätverk under ledning av forskare i världsklass.

Vi erbjuder en unik kombination: Helsingfors universitets starka kunnande inom forskning kring likvärdig och jämställd utbildning kombineras med neurovetenskap inom inlärning och inlärningspsykologi.

– Vi har sammanfört två centrala pedagogiska tillvägagångssätt. När vi också kombinerar detta med möjligheten att bekanta sig med det finländska utbildningssystemet från grundskola och småbarnsfostran till högskolenivå kan vi erbjuda en unik helhet som står sig i internationell jämförelse, säger chefen för programmet, professor i pedagogik Minna Huotilainen.

Besök i skolor och läroinrättningar ingår i utbildningen redan från studiestarten. På så sätt får studenten på ett mycket konkret sätt bekanta sig med lärararbetet och det finländska skolsystemet. I mån av möjlighet tar vi också en titt bakom kulisserna vid skolbesöken och får till exempel diskutera med lärarna och rektorerna.

Genom studierna i hjärnforskning får studenten också själv pröva på vilka effekter neurovetenskapen har på tänkandet och inlärningen. Inom studierna i utbildning och likvärdighet sätter vi oss in i det finländska samhällets struktur och funktioner.

Utöver föreläsningar får studenterna göra projektarbeten och grupparbeten. Lärmiljön utgörs av det inspirerande center för utbildning och pedagogisk kompetens som inhyser 3000 studenter och 500 forskare vid Brobergsterrassen på Helsingfors universitets centrumcampus.

Utbildning förändrar världen

Från detta magisterprogram utexamineras människor som kommer att förändra utbildningen. Till detta hänvisar också programmets namn, Changing Education.

– Fostran och utbildning förändrar världen på ett hållbart sätt. I skolan sår vi förändringens frön så de kan gro hos den nya generationen. Vi väcker tanken om att världen kan förändras, säger Minna Huotilainen.

– Magistrarna som utexamineras från Helsingfors universitet är de som kommer att förändra utbildningsfältet. Flera av dem kommer kanske att inspireras av studierna och föra med sig kunskap till sitt hemland om hur det egna landets utbildningssystem kunde utvecklas.

Examen ger inte lärarbehörighet men ger i stället en utmärkt grund för övriga uppgifter på utbildningsfältet. Två toppfaktorer kombineras i examen inom utbildningsområdet som avläggs vid Helsingfors universitet: den pedagogiska forskningen och undervisningen vid Helsingfors universitet, som i ranking-jämförelser och forskningsutvärderingar har bedömts som högklassig och fått världsomfattande erkänsla, samt det världsberömda finländska utbildningssystemet.

De första studenterna inleder sina studier i Master’s Programme in Changing Education-programmet hösten 2020. Ansökningstiden till programmet är 3.12.2019–10.1.2020.

Master’s Programme in Changing Education-programmet internetsidor (på engelska)

”Det var upplysande att studera hur man uppnår jämlikhet och kvalitet i Finlands utbildningssystem”

Angie Lu är utbytesstuderande från Australien och deltog i kursen “The Finnish Education System Through Social Justice and Diversities” vid Helsinki Summer School 2019. Hon tillbringar totalt ett år vid Helsingfors universitet där hon studerar engelsk litteratur och filosofi.

”Jag har en djup passion för allt som har med utbildning och lärande att göra. Helsingfors universitet var hela tiden mitt förstahandsval eftersom jag personligen ville uppleva det ansedda finländska utbildningssystemet samt kulturen och livsstilen i Finland.”

Inspiration för den framtida karriären

Angie Lu är nu inne på sitt fjärde och sista studieår och siktar på att slutföra sin kandidatexamen inom teoretisk matematik samt en andra kandidatexamen inom engelsk litteratur. Hon tänker satsa på en karriär som lärare i matematik och engelska och i framtiden också ge sig in i den australiska utbildningsadministrationen.

“Det var roligt att ta min examen vid Helsingfors universitet, men det var kursen vid Helsinki Summer School som verkligen hjälpte mig att formulera mina egna utbildningsprinciper.”

“Det finländska förhållandet till jämlikhet och kvalitet märks i vardagen. Det var genuint intressant att studera hur detta manifesteras i utbildningssystemet. Jag diskuterade mycket med de andra internationella studenterna och jämförde erfarenheter. Det gav oss inspiration och hjälpte oss att befästa våra insikter. Diskussionerna och slutsatserna från min tid som studerande i Helsingfors kommer att påverka min framtida karriär, min forskning och mina beslut.”

Att studera nordisk kultur från insidan

Angie Lu har njutit av att få pröva på alternativa sätt att tänka akademiskt.

“Det är lätt att bli självbelåten och stanna inom det specifika akademiska och kulturella paradigm som man är van vid från hemlandet. Helsingfors är en blandning av internationellt och nordiskt vilket innebär att diskussionerna i klassen blir mångsidiga och stimulerar till lika mångsidiga tankar.”

”Det bästa med att studera i Helsingfors var att få chansen att formellt studera europeisk och nordisk kultur och att på samma gång faktiskt få befinna mig i ett nordiskt och europeiskt land. Tack vare kurserna fick jag många nya tankar och det var glädjande att uppleva hur relevanta och tillämpbara de var.”