Student: lär dig om företagande i HELSEED – ”Om man har en idé och ett team, rekommenderar jag varmt det här programmet”

Att lära sig affärstänk är nyttigt med tanke på arbetslivet, även om man aldrig skulle bli företagare, framhåller placeringschef Marko Berg. De mest lovande startup-företagen kan beviljas 10 000–50 000 euro ur Helsingfors universitets fonder i HELSEED-programmets slutskede.

Det är tredje gången som Helsingfors universitet ordnar företagarprogrammet HELSEED som riktar sig till studenter. Programmet är avsett för alla som är intresserade av företagande, oavsett om man har en helt ny affärsidé eller redan har grundat ett startupföretag. Målet är att få med ett stort antal deltagare och att sålla fram lovande företag för finansiering.

– Helsingfors universitet har ett stort antal studenter inom olika områden. Potentiella vägar till företagande finns överallt, säger universitetets placeringschef Marko Berg.

Han nämner vidare att till exempel ansvar och samhällsbyggande är aktuella teman just nu. Att grunda ett eget företag kan vara ett sätt att främja sådant som man själv tycker att är viktigt. Man kan också delta i HELSEED bara för att lära sig att betrakta världen ur ett affärsperspektiv.

– Ett sådant tankesätt är verkligen nyttigt, oavsett vad man arbetar med i framtiden.

Universitetet vill stödja allt fler startupföretag som grundats av studenter

HELSEED startar under våren med Think Companys workshoppar och fortsätter på hösten, då det är dags att lämna in en färdig affärsplan. Därefter får de mest lovande teamen presentera sina idéer för en jury och har möjlighet till 10 000–50 000 euro i finansiering från Helsingfors universitets fonder.

Enligt Berg kan finansiering i initialskedet vara mycket viktigt för ett företag som står inför sina första investeringar.

– Vi ser stor potential och entusiasm i de företag som våra studenter har grundat och därför vill vi investera i dem.

Bland de företag som tidigare har slipat sina idéer i HELSEED finns till exempel Evexia, som utvecklar ett digitalt verktyg för uppföljning av cancerpatienters tillstånd, och Evergreen Walls, som tillverkar odlingsskåp. Båda företagen beviljades 30 000 euro ur Helsingfors universitets fonder i programmets slutskede.

Tanken är att i fortsättningen finansiera allt fler företag som grundas av studenter. Helsingfors universitet gjorde nyligen betydande satsningar på innovationsverksamhet och investerade samtidigt 1,5 miljoner euro i HELSEED. Sådana idéer som är skalbara och som har konkurrensfördelar på marknaden har den bästa möjligheten till finansiering, säger Berg. Det viktigaste när man deltar i programmet är ändå en fördomsfri inställning.

– Om man har en idé och ett team rekommenderar jag varmt det här programmet.

I workshopparna lär man sig att konkretisera sina idéer och att diskutera med investerare

Innan deltagarna i HELSEED lämnar in sin affärsplan kan de slipa på sina idéer i Think companys workshoppar. Där lär man sig till exempel att välja affärsmodell och att diskutera med investerare. Den första träffen är 12.4 med temat konkretisering av idén.

– Tanken med workshopparna är att sänka tröskeln för att lära sig företagarfärdigheter – man måste inte grunda ett företag även om man deltar, berättar Oona Oikarinen, kommunikationsansvarig för workshopparna.

Workshopparna, som går på engelska, ordnas på Zoom och man förhandsanmäler sig till dem på nätet. Det finns plats för 30–45 personer. Det är inte obligatoriskt för HELSEED-teamen att delta, men det kan vara till nytta.

Deltagarna lär sig utveckla sin idé för att kunna söka finansiering och kan fritt be om råd och få respons av experter.

Dessutom erbjuder Think Company sparrning och arbetsrum på alla campus för studenterna. Oikarinen uppmuntrar studenterna till att lära sig mer om företagande, även de som ännu inte har gedigna kunskaper i affärsverksamhet eller en massa idéer. Den här karriärvägen lämpar sig också för andra än ekonomistudenter.

– Som företagare kan du konkret påverka sådant som intresserar dig och arbeta på det sätt som passar dig.

Unik finansieringsmöjlighet för studenters startupföretag
 • Helsingfors universitets HELSEED-program är såväl till för studenter med en ny företagsidé som för studenter som redan har grundat ett startupföretag.

   
 • Think Companys workshoppar stöder deltagarna att lära sig mer om: 12.4: konkretisering av en idé, 20.4: affärsmodeller, 27.4: marknadsundersökningar, 4.5: testning av en idé. 
 • De som är intresserade av finansiering ska lämna in sina affärsplaner i oktober. De bästa har möjlighet till en investering på 10 000–50 000 euro från Helsingfors universitets fonder.

   
 • Det är bättre att delta med ett team än ensam i HELSEED. Villkoret är att åtminstone en medlem i temat är grundexamensstuderande eller doktorand. I Think Companys workshoppar kan man också delta ensam och utan koppling till universitetet.

   
 • Programmet kan ge 1–3 studiepoäng: ett poäng för godkänd affärsplan och ytterligare två poäng om man fortsätter i programmet tills man presenterat planen och inlett investeringsförhandlingarna.

   
 • Läs mer om Evexia och Evergreen Walls som fått finansiering via HELSEED på universitetets webbplats och Think Companys blogg.

   
 • Ett infopaket om programmet samt frågor och svar finns på Helsingfors universitets och Think Companys webbplatser. Läs mer om hur du anmäler dig till kursen här.