Ansvarsfull placeringsverksamhet gav 24 procents avkastning för Helsingfors universitet år 2021

År 2021 placerades alla placeringstillgångar enligt principerna för ansvarsfulla placeringar för första gången. Universitetet gjorde stora framsteg inom impact investing.

Helsingfors universitets placeringsverksamhet gav en avkastning på 24,17 procent år 2021. Placeringstillgångarna växte med över hundra miljoner euro och uppgick i slutet av året till 675 miljoner euro.

– Den utmärkta avkastningen stöddes dels av effektiva placeringar på den listade marknaden, dels av lyckade satsningar på uppstartsföretag med rötter i universitetet. Åren 2019–2021 låg universitetets riskjusterade överavkastning (”alpha”) på nästan sex procent per år, berättar universitetets placeringsdirektör Anders Ekholm.

En tillförlitlig statistisk bedömning av avkastningen kräver historiska data från en betydligt längre tid, vilket bättre avspeglar universitetets långsiktiga placeringshorisont.

Universitetet gjorde stora framsteg inom impact investing under året. Mobidiag Oy såldes till det amerikanska börsbolaget Hologic Inc (Nasdaq: HOXL) för över 600 miljoner euro. Universitetets andel i bolaget var ca åtta procent.  Universitetet förband sig att tillsammans med Finnfund bevilja ett gemensamt lån på 10 miljoner euro till mikrofinansieringsinstitut som är verksamma i tillväxtekonomier i Afrika och Asien. Dessutom stödde universitetet verksamheten vid flera forskningsbaserade uppstartsföretag.

– Universitetets perspektiv inom placeringsverksamheten är långsiktigt, 25 år. Med en jämn utdelning oberoende av årsavkastningen säkerställer vi att det bland annat finns finansiering för donationsprofessurerna varje år, understryker kvestor Marjo Berglund.

År 2021 kunde universitetet tillgodogöra sig sju miljoner euro från placeringsverksamhetens avkastning. Åren 2010–2021 delades sammanlagt 72 miljoner euro ut av avkastningsmedlen.

– Tack vare den exceptionella Mobidiag-affären kommer vi att använda sammanlagt nio miljoner euro under tre år som en tilläggsinsats för återhämtningen från coronapandemin och för att främja universitetets strategiska mål, säger Berglund

Företagarprogrammet HELSEED blir en del av utbildningsutbudet

Universitetets studentföretagarprogram HELSEED utvecklades på flera sätt under året. Med hjälp av stiftelsen Tradeka grundades den nya donationsfonden för HELSEED som ska stödja uppstartsföretag som studenter grundat. Fonden gjorde sina första placeringar i två företag – det ena utvecklar miljövänliga växtväggar och det andra digitala lösningar för cancerbehandlingar. Universitetet godkände också HELSEED-programmet som en del av utbildningsutbudet. Studenterna kan nu få tre studiepoäng genom programmet.

År 2021 placerade universitetet för första gången alla placeringstillgångar enligt principerna för ansvarsfulla placeringar som fastställdes år 2019, vilket gör det möjligt att exaktare mäta hållbarhetsperspektiven. De bolag universitetet äger har upp till hälften mindre koldioxidavtryck än genomsnittliga bolag.

Se även

Placeringsrapport 2021 (på engelska)

Värdepappersplacering på vår webbplats

Mer information