Svenska social- och kommunalhögskolan inleder socialarbetarutbildning i Vasa hösten 2022

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet erbjuder 15 nybörjarplatser i socialt arbete hösten 2022. Högskolans styrelse fattade beslutet 9.11.2021. Den treåriga kandidatutbildningen i socialt arbete följs av en tvåårig magisterutbildning i socialt arbete.

Magisterutbildningen ges i samarbete med Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) har en lång erfarenhet av att ordna socialarbetarutbildning i Vasa. Högskolan har två gånger (med start 2006 och 2014) erbjudit en kompletterande kandidatutbildning i socialt arbete i Vasa i formen av öppna universitetsstudier. Utbildning på magisternivå har också två gånger (2011–2014 och 2017–2020) genomförts i Vasa i samarbete mellan Soc&kom och Statsvetenskapliga fakulteten.

Behovet av ökad socialarbetarutbildning har påtalats i media och Undervisnings- och kulturministeriet har i sina strategiska dokument lyft fram det ökade behovet av socialarbetare fram till 2030. Eftersom Soc&kom och Statsvetenskapliga fakulteten har ett lagstadgat riksansvar för utbildning av svenskkunniga socialarbetare erbjuds nu dessa 15 nybörjarplatser i socialt arbete i Vasa.  Syftet är också att svara på det ökade behovet av personal inom det sociala området till följd av vårdreformen.

Professor Helena Blomberg-Kroll, som är ämnesansvarig för socialt arbete vid Soc&kom, ser det som naturligt att de 15 nybörjarplatserna förläggs till Vasa, som ligger i landets enda svenska vårdområde Österbotten och som Soc&kom och Statsvetenskapliga fakulteten har haft goda samarbetserfarenheter med sedan tidigare.

– Skillnaden till tidigare kandidatutbildningar är att Soc&kom erbjuder en hel kandidatutbildning på 180 studiepoäng i Vasa. Magisterutbildning genomförs i samarbete med Statsvetenskapliga och en stor del av undervisningen sker i Vasa, men en del kursmoment kan kräva besök i Helsingfors, säger Blomberg-Kroll.

Enligt rektor Johan Bärlund möjliggörs Vasautbildningen av den tilläggsfinansiering som Undervisnings- och kulturministeriet har utlovat för en femårsperiod för nybörjarplatserna.

– Tilläggsfinansieringen har varit ett viktigt incentiv för oss att inleda socialarbetarutbildningen i Vasa med 15 nybörjarplatser hösten 2022, säger Bärlund.

Undervisningen kommer att bygga på en kombination av distans- och hybridundervisning som ordnas inom ramen för Soc&koms ordinarie undervisning och av närundervisning som erbjuds i Vasa. Den erfarenhet av digitaliserad undervisning och distansundervisning som pandemin har medfört gör det lättare att utforma ett mångsidigt kursutbud så att det passar även en utlokaliserad utbildning.

 Soc&kom kommer också att anställa en universitetslektor i socialt arbete med Vasa som arbetsort samt anlita timlärare för undervisningen.

– Det är viktigt att studenterna upplever att de har en egen ansvarslärare i Vasa, säger Bärlund.

Förutom samarbete med juristutbildningen i Vasa är målet att utöka samarbetet med andra undervisningsanordnare i regionen. Samarbete har också planerats med Umeå universitet. Kandidatutbildningen i socialt arbete hösten 2022 kommer att förläggas vid Helsingfors universitets juridiska Vasaenhet på adressen Storalånggatan 28–30.

Tilläggsinformation ges av:

Professor Helena Blomberg-Kroll, helena.blomberg@helsinki.fi, tfn 050 448 4719

Rektor Johan Bärlund, johan.barlund@helsinki.fi, tfn 050 448 2735

Universitetslektor Harry Lunabba, harry.lunabba@helsinki.fi, tfn 050 416 0390

Studera socialt arbete i Vasa

På Soc&kom finns ett kandidatprogram i samhällsvetenskaper, men programmet har tre separata ansökningsmål: ett bredare ansökningsmål, samhällsvetenskaper och två professionsinriktade ansökningsmål, socialt arbete i Helsingfors och socialt arbete i Vasa.

Ansökningstid 16-30.3.2022