Helsingfors universitets internationella magisterprogram lockade rekordartade 7 400 ansökningar

Antalet ansökningar har femdubblats på fem år. De populäraste programmen var Master’s Programme in Data Science och Master’s Programme in Environmental Change and Global Sustainability.

Helsingfors universitets internationella magisterprogram lockade sammanlagt 7 401 ansökningar, vilket är 58 procent mer än förra året. Antalet sökande har ökat fyra år i rad, och är nu nästan fem gånger större jämfört med 2017. Ansökningstiden gick ut fredagen den 15 januari 2021.

– Helsingfors universitet är ett allt mer attraktivt universitet för internationella sökande. Vi är mycket glada och tacksamma över det. Det är fint att inte ens coronapandemin eller brexit har minskat antalet sökande, säger utvecklingsdirektör Susanna Niinistö-Sivuranta på universitetets undervisnings- och studentservice.

Det populäraste programmet var Master’s Programme in Data Science som fick 573 ansökningar. På andra plats kom Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability med 532 ansökningar, och tredje flest ansökningar (490) fick Master's Programme in Computer Science.

Procentuellt sett ökade populariteten mest för programmet Master's Programme in Particle Physics and Astrophysical Sciences som fick 100 ansökningar, en ökning på 113 procent jämfört med året innan. På andra plats procentuellt sett kom programmet Master's Programme in English Studies som fick 251 ansökningar, en ökning på nästan 100 procent.

Ansökningarna från 150 olika länder

Ansökningarna kom från 150 olika länder (2020: 128 länder). Flest ansökningar efter Finland kom från Pakistan (424), Kina (376) och Indien (374). Andelen tunisiska sökande ökade procentuellt sett mest. Andelen ansökningar från Finland var 19,5 procent (2020: 24 %).

Andelen sökande som är skyldiga att betala läsårsavgift för att de kommer från länder utanför EU och EES var 68 procent (2020: 62 %). 87 procent av sökandena med skyldighet att betala läsårsavgift ansökte om stipendium.

Samtidigt pågick också ansökningstiden för Helsingfors universitets internationella kandidatprogram Bachelor’s Programme in Science. Antagningen till programmet kompletteras senare, eftersom en del söker till programmet samtidigt som den gemensamma ansökan pågår. I den här ansökningsomgången fick programmet 156 ansökningar, 13 fler än året innan.

Allt lättare att ansöka

Ansökningssystemet för de internationella magisterprogrammen reformerades under 2020. Ansökningsblanketten gjordes tydligare i fråga om både funktioner och utformning. Anvisningarna på blanketten utökades. De nya funktionerna gör det också enklare för universitetets ansökningsservice att behandla ansökningarna och deras bilagor.

– Avsikten med reformen var att det skulle gå ännu lättare och smidigare att ansöka. Jämfört med tidigare år uppstod det färre oklarheter och vi fick färre frågor om systemet, så reformen lyckades åtminstone på den punkten, säger Riitta Heinsalo som är chef för studentantagningen.

Antagnings- och stipendiebesluten fattas senast i mitten av april, varefter de sökande meddelar huruvida de tar emot den erbjudna studieplatsen eller inte. Studierna börjar hösten 2021.

Antagningsstatistiken

Läs mer om att studera vid Helsingfors universitet 

Ytterligare information:

Chefen för studentantagningen Riitta Heinsalo,
riitta.heinsalo@helsinki.fi, tfn 050 448 9959