Antalet sökande till de internationella magisterprogrammen närmare fördubblades

Helsingfors universitets internationella magisterprogram lockade sammanlagt 2 946 ansökningar, vilket är 83 procent mer än förra året. Det nya internationella utbildningsprogrammet Master’s Programme in Environmental Change and Global Sustainability hörde till de populäraste programmen.

Efter svackan förra året upplevde Helsingfors universitet nu ett kraftigt uppsving i antalet sökande till de internationella magisterprogrammen. Nedgången förra året berodde huvudsakligen på att universitetet tog i bruk läsårsavgifter för sökande från länder utanför EU och EES. Antalet sökande var i år också betydligt fler än 2016 då läsårsavgifterna ännu inte hade tagits i bruk.

Andelen sökande från länder utanför EU och EES var 58 %, jämfört med 57 % förra året. Innan läsårsavgifterna infördes kom tre av fyra ansökningar från länder utanför EU eller EES. Andelen finländska sökande var 28 % (2017: 29 %).

Precis som tidigare år kom det nu flest ansökningar från Pakistan, Kina och Ghana. Från många länder kom det i år många fler ansökningar än tidigare. Till dessa länder hörde bland annat Indien, Colombia, Ecuador, Chile, Peru, Indonesien, USA, Hongkong, Ryssland och Vietnam. Sammanlagt kom det ansökningar från 127 länder.

Många ansökte också om stipendium. 84 procent av de sökande som omfattas av bestämmelserna om läsårsavgifter ansökte om stipendium för sina studier vid Helsingfors universitet.

Utbildningsprogram i global hållbarhet bland de tre populäraste programmen

Flest ansökningar (230 st.) fick utbildningsprogrammet Master’s Programme in Global Politics and Communication. På andra plats med 202 ansökningar kom det nya programmet Master’s Programme in Environmental Change and Global Sustainability. På tredje plats kom programmet Master’s Programme in Computer Science med 182 ansökningar.

Att det nya utbildningsprogrammet Master’s Programme in Environmental Change and Global Sustainability redan första året är ett av de mest attraktiva programmen är exceptionellt, säger Sini Saarenheimo som är chef på Helsingfors universitets ansökningsservice. I regel brukar det ta flera år för nya program att bli så här populära.

Prodekanus med ansvar för undervisningen Helena Åström på Bio- och miljövetenskapliga fakulteten är mycket glad över populariteten.

– Programmet är mångvetenskapligt och ambitionsnivån hög: målet är att lösa hållbarhetsproblem i samspelet mellan människan och naturen. Utbildningens innehåll är ett samarbete mellan tre olika fakulteter. Det är fint att programmet har väckt intresse och lockat sökande från världens alla hörn.

Högkvalitativa utbildningsprogram ger framgång

De senaste två åren har Helsingfors universitetet målmedvetet och långsiktigt satsat på att öka antalet internationella studenter. Universitetet har satsat kraftigt på riktad digital marknadsföring. Man har strävat efter att öka universitetets och utbildningsprogrammens attraktivitet genom att utveckla magisterprogrammens innehåll. Ansökningsprocessen och tjänsterna som riktar sig till sökande och studenter har också förbättrats.

– Den avgörande faktorn för vår framgång är att vi erbjuder högkvalitativa utbildningsprogram som det finns en global efterfrågan på. Med hjälp av digital marknadsföring har vi kunnat nå ut med informationen till sökande runt om i världen. Till vår glädje har arbetet nu burit frukt, säger Saarenheimo.

Ansökningstiden gick ut fredagen den 12 januari klockan 15.00. Antagnings- och stipendiebesluten fattas i månadsskiftet mars–april, varefter studenterna meddelar huruvida de tar emot den erbjudna studieplatsen eller inte. Studierna börjar hösten 2018.

Antagningsstatistiken publiceras vecka 3 på adressen https://www.helsinki.fi/sv/studier/sok-till-uni/antagningsstatistik

Mer information ges av:

Sini Saarenheimo, chef för Helsingfors universitets ansökningsservice

sini.saarenheimo@helsinki.fi, tfn 050 448 0840