3894 nya studerande till Helsingfors universitet

I vårens gemensamma ansökan sökte 28779 personer till Helsingfors universitet. Intresset för teologi ökade.

I den gemensamma ansökan söker man både till de svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogrammen. Till kandidatprogrammen sökte 27 741 personer, varav 3540 antogs.

Antalet studenter som antogs på basis av betyg ökade i år. Utöver de ansökningsobjekt där betygsantagning redan är etablerad praxis användes betygsantagning för första gången vid teologiska fakulteten samt inom kandidatprogrammen i livsmedelsvetenskaper samt miljö- och livsmedelsekonomi vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. För de svenskspråkiga studieinriktningarna inom kandidatprogrammet i pedagogik är det första skedet av urvalet också en betygsantagning. Vid de utbildningsprogram som tog i bruk betygsantagningen för första gången ökade antalet sökande.

Intresset för teologi ökade

De största förändringarna i antalet sökande skedde vid den medicinska fakulteten och den juridiska fakulteten, där antalet sökande steg med 64 respektive 69 procent jämfört med i fjol. Ökningen beror till stor del på att både de medicinska områdena och det juridiska området övergick till gemensam antagning denna vår. Till exempel inom den gemensamma antagningen i medicin var möjligt att för första gången ansöka till flera universitet med samma urvalsprov. Tidigare var det inte möjligt att samtidigt ansöka till mer än en medicinsk fakultet.

Antalet sökande steg även vid alla de övriga vetenskapsområdena vid Helsingfors universitet. Den minsta förändringen skedde vid veterinärmedicinska fakulteten (+0,7 %) och den största vid teologiska fakulteten (+14 %).

Flest studerande, 717 stycken, antogs till matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, dit 3136 personer sökte. I år, liksom i fjol, var det svårast att komma in till medicinska, juridiska och statsvetenskapliga fakulteten. Till statsvetenskapliga fakulteten sökte 3900 personer, varav 270 godkändes.

Antagningsresultatet har publicerats för de sökande i Studieinfo-portalen. Studieplatsen ska tas emot senast 10.7.2017 kl. 15.

 
Sökande
Förstahandssökande
Antagna

Andel antagna av alla sökande

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

2169

743
181

8,3 %

Veterinärmedicinska fakulteten
751
653
68
9,1 %

Farmaceutiska fakulteten

1986
790
184

9,3 %

Humanistiska fakulteten

4063

2042

540

13,3 %

Pedagogiska fakulteten

2969
1588
526

17,7 %

Medicinska fakulteten

7395
3862
270

3,7 %

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

1231

535
270

21,9 %

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

3136
1319
717

22,9 %

Juridiska fakulteten

4871
3094
242
5,0 %

Svenska social- och kommunalhögskolan

314
123
111
35,4 %

Teologiska fakulteten

717
336
161

22,5 %

Statsvetenskapliga fakulteten

3900
2092
270
6,9 %

 
 
 
 
 

Helsingfors universitet totalt (huvudansökan)
27741
17177
3540

12,8 %

Mer detaljerad statistik om antagningen publiceras på Helsingfors universitets webbsida med ansökningsstatistik vecka 27.

Läs också: Utbildningsstyrelsens pressmeddelande Över 47 000 fick en studieplats i högskolornas gemensamma ansökan.

För mera information: Sini Saarenheimo, chef för Ansökningsservicen: sini.saarenheimo@helsinki.fi, tfn 050 448 0840

Inleder du dina studier hösten 2018? Välkommen till Helsingfors universitet!

På den här sidan har vi samlat information om sådant som många tycker att gör studielivet vid Helsingfors universitet unikt. Bekanta dig t.ex. med introveckans program, läs om Gulnäbbsäventyret och ta reda på hur du känner igen universitetets hjälpsamma studierådgivare i vimlet på campusen.