Välkommen till Helsingfors universitet!

Bästa du som inleder dina studier vid Helsingfors universitet hösten 2018!
 

Välkommen att studera vid Helsingfors universitet, Finlands mångsidigaste vetenskapshögskola! På de internationella rankinglistorna ligger Helsingfors universitet vanligtvis bland de 100 bästa universiteten i fråga om både forskningens kvalitet och dess kvantitet. Vid Helsingfors universitetet undervisar alla forskare. Vi bjuder på gynnsamma omständigheter där du får lära dig av personer som är toppforskare inom sitt område!

Universitetsgemenskapen består av sammanlagt 40 000 personer: undervisande forskare, studerande och universitetets övriga personal. Jag vill än en gång gratulera och tacka dig för att du valde att börja studera vid Helsingfors universitet!

Våra mångvetenskapliga kandidatprogram

Våra kandidatprogram har ett brett utbud av mångvetenskaplig undervisning som du kan ta del av. Inom de flesta utbildningsprogrammen ges du tid att bekanta dig med de olika vetenskapsområdena inom programmet och du kan välja specialområde senare under kandidatstudierna. I programmen ingår allt mer sådana element som ger dig nyttiga färdigheter med tanke på arbetslivet: bl.a. arbetspraktik, forskningsprojekt och möjligheter till internationellt utbyte.

Enligt forskning har examen från Helsingfors universitet en god sysselsättande effekt. Av de alumner, dvs. studenter, som utexaminerades från Helsingfors universitet 2011 var 90 % sysselsatta 2016.

Lärande och möten som inspirerar

Universitetet erbjuder dig inspirerande lärmiljöer och mötesplatser. Webbplatsen Mina studier är studentens arbetsbord och porten till alla tjänster. I Instruktioner för studerande finns all information om studier och studentlivet samlad på ett och samma ställe. Opinder är Helsingfors universitets egen app med vilken du snabbt kan kommunicera med andra studenter och t.ex. be om hjälp med studieuppgifter. Studenterna har själva kommit med idén till appen. Alla är välkomna till Tankehörnan för att se och höra mera om forskningen och undervisningen som bedrivs vid universitetet. Helsinki Think Company är en inkubator för akademiskt företagande, ett arbetsrum och en evenemangsplats.

Helsingfors universitet söker lösningar på globala utmaningar genom att skapa nytt tänkande som gynnar mänskligheten. Jag önskar dig varmt välkommen till studierna och till vår aktiva forsknings- och studiegemenskap! Vi ses på campus!
 

Med vänlig hälsning, Jari Niemelä

Helsingfors universitets rektor

Dina första steg som ny studerande

Läs mer i anvisningarna som gäller den nya studentens första steg. Där hittar du all nödvändig information som gäller studiestarten.

Tutorn – din bästa vän vid studiestarten

Som ny studerande kommer du att placeras i en tutorgrupp som leds av en tutor, en äldre studerande vid samma fakultet. Ofta kontaktar tutorn sina nya studerande per e-post redan före terminsstarten. Tutorn vägleder dig och de andra i gruppen under introduktionsveckan. Bland annat visar tutorn var de viktigaste platserna och tjänsterna finns och introducerar er till vardagen vid universitetet. Under veckan stiftar gruppen också bekantskap med studielivet och med de andra studerandena.

Introduktion

Fakulteterna ordnar en introduktionsvecka (vecka 35) för sina nya studerande. De flesta fakulteter har webbsidor med egna introduktionsavsnitt där du hittar information om hur studiestarten går till vid din fakultet. Anvisningarna som gäller den nya studentens första steg har länkar till din fakultets webbplats.

Fråga våra studierådgivare som har ASK ME -t-shirt på

Den akademiska friheten medför att du som studerande har huvudansvaret för hur dina studier framskrider. Det här betyder ändå inte att du lämnas ensam och utan stöd. Du kan vända dig till studentservicen på campus i alla frågor som gäller dina studier. Ta kontakt med Studentservicen.

Studielivet är en viktig del av universitetsstudierna. Du får ut mest av studielivet genom att delta i studentföreningarnas verksamhet. Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är studentföreningarnas takorganisation. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i HUS. Studentkåren bevakar sina drygt 28 000 studentmedlemmars intressen vid universitetet och i samhället, stöder föreningsverksamheten, ordnar olika slags evenemang och erbjuder sina medlemmar förmåner och tjänster, från studentkalendern till rättshjälp.

Gulnäbbsäventyret - bekanta dig med HUS

Kom ihåg att delta i Gulnäbbsäventyret som är ett enkelt och roligt sätt att få en inblick i HUS verksamhet. Spara datumet 28.9.2018 i din kalender!

Upptäck din egen studentförening - eller medverka i flera

Universitetet har mer än 250 studentföreningar, och det finns därmed många möjligheter för dig att tillsammans med andra studerande ägna dig åt roliga och betydelsefulla aktiviteter. Studentföreningarna omfattar såväl ämnes- och fakultetsföreningar som studentnationer och olika hobbyföreningar.

Tankehörnan

Tankehörnan i Helsingfors centrum är en öppen mötesplats för vetenskapen och stadens invånare. Programmet byggs upp kring olika vetenskapsteman och enskilda evenemang och tar upp både universitetets mångsidiga forskning och dagsaktuella frågor. Välkommen att följa diskussionerna på plats eller via nätet!

Helsinki Think Company – insikter genom samarbete

Helsinki Think Company är en företagandets mötesplats där studerande, forskare och entreprenörssinnade kan knyta kontakter och skapa nätverk. Verksamheten finns på Centrumcampus och i Campus Vik. Här kan du ordna och delta i evenemang, lägga fram dina idéer och få feedback på dem!

Karriärservice

Du kan vända dig till Helsingfors universitets karriärservice från det första studieåret ända till ett år efter examen. Din egen karriärväg utkristalliserar sig under studiernas gång. Karriärservicen erbjuder studerandena vägledning, råd, utbildning och också information om möjligheter i arbetslivet.

Kom ihåg att göra följande före introduktionsveckan:

1. Ta emot den erbjudna studieplatsen senast 10.7.2018 före klockan 15.00. Om du har blivit villkorligt antagen, måste villkoret uppfyllas inom den utsatta tiden.

2. Ladda ner Frank App och ansök om studentkort – läs mer här.

3. Lämna in din bostadsansökan.

4. Aktivera ditt användarnamn – instruktionerna finns här.

5. Du har börjat att bekanta dig med studentes digikompetens.