Öppna universitetsleden 2023
På denna sida berättar vi om den bredare öppna universitetsleden som är på kommande år 2023 till det pedagogiska området.
Beskrivning av antagningsgrunder, Öppna universitetsleden 2023 - ansökningsmål med antagning i två steg (t.ex. lärarutbildning)

Här presenteras öppna universitetsledens antagningsgrunder som en del av de ansökningsmål vars antagningsprocesser sker i två steg (lärarutbildningar) och ett steg (t.ex. allmän och vuxenpedagogik). Denna text gällande antagningsgrunderna är inte fullständig, utan här presenteras de delar som gäller den nya antagningen via öppna universitetsleden.

 

*NOTERA! En precisering i avsnittet gällande poängsättning i antagningsgrunderna för öppna universitetsleden:

De studier och studiehelheter som ger ytterligare poäng (under ”Övriga universitetsstudier, max 4 poäng”) måste ha ett annat innehåll än den grundstudiehelhet inom det pedagogiska området som ger antagningsbehörighet (under ”Vitsord för grundstudiehelheten inom det pedagogiska området, 25 studiepoäng max. 5 poäng)” och som finns under rubriken ”Som grundstudiehelheter inom det pedagogiska området godkänns”. Det vill säga du kan inte få poäng för två grundstudiehelheter inom det pedagogiska området, även om de kommer från olika områden (t.ex. grundstudier i pedagogik från klasslärarlinjen och grundstudier i pedagogik från småbarnspedagogik).

Ifall studiehelheten under ”Vitsord för grundstudiehelheten inom det pedagogiska området, 25 studiepoäng (max. 5 poäng)” utgörs av grundstudier i pedagogik och vuxenpedagogik, grundstudier i pedagogik eller grundstudier i småbarnspedagogik, godkänns under ”Övriga universitetsstudier (max 4 poäng)” följande grundstudiehelheter:

 • Grundstudier i vuxenpedagogik
 • Grundstudier i specialpedagogik
 • Grundstudier i pedagogisk psykologi

Under ”Övriga universitetsstudier (max 4 poäng)” godkänns inte studier i följande studiehelheter som poänggivande om någon av dessa finns under ”Vitsord för grundstudiehelheter inom det pedagogiska området, 25 studiepoäng (max. 5 poäng)”:

 • Grundstudier i pedagogik och vuxenpedagogik
 • Grundstudier i pedagogik
 • Grundstudier i småbarnspedagogik

Exempel:

 • En studiehelhet som genererar ytterligare poäng kan vara grundstudier i pedagogik och grundstudier i specialpedagogik inom utbildningsområdet, eller tvärtom.
 • Studiehelheter som genererar ytterligare poäng kan inte vara grundstudier i pedagogik, om den enhet som ska räknas som grundstudier inom utbildningsområdet är grundstudierna i småbarnspedagogik, och inte tvärtom.

---

Om du vill söka via öppna universitetsleden måste du separat ange det på Studieinfos ansökningsblankett. Ange att du söker i den öppna leden endast om följande villkor uppfylls:

Du kan söka i den öppna universitetsleden om

 • du har genomfört en grundstudiehelhet inom det pedagogiska området vid ett universitet (25 studiepoäng) med minst vitsordet 3/5
 • du har fått ett slutvitsord för grundstudiehelheten senast 2.5.2023 kl. 15.00
 • Din grundstudiehelhet inte ingår i en eventuell tidigare högskoleexamen

Du kan inte söka via den öppna universitetsleden om

 • du för tillfället studerar till en finländsk högskoleexamen. Även studierätter som kan återupptas och för vilka man kan ansöka om förlängd tid hindrar ansökning via öppna leden, om du inte officiellt har avsagt dig studierätten från dem. Om du tidigare har haft studierätt men inte har utexaminerats ska du kontakta din läroanstalt.
 • Du som bäst genomför eller har genomfört pedagogiska studier för lärare. 

Ansökan till den öppna leden förutsätter inte allmän högskolebehörighet som krävs för betygsurval och VAKAVA-provantagning.

Som grundstudiehelheter på det pedagogiska området godkänns

 • Grundstudier i pedagogik och vuxenpedagogik
 • Grundstudier i pedagogik
 • Grundstudier i vuxenpedagogik
 • Grundstudier i småbarnspedagogik
 • Grundstudier i specialpedagogik
 • Grundstudier i pedagogisk psykologi
   

Följande duger t.ex. inte: dramapedagogik, förskole- och nybörjarundervisning, uttrycksfostran, pedagogisk sociologi, hushållsvetenskap, bildkonstfostran, slöjdvetenskap, gymnastikpedagogik, mediefostran, musikfostran, psykologi, pedagogiska studier för lärare.

Vad avses med slutvitsord? Dina grundstudier ska vara samlade till en studiehelhet. Det är fråga om en åtgärd som måste vidtas separat. Be läroanstalten sammanställa kurserna till en helhet omedelbart efter att du slutfört den sista kursen. Utan slutvitsord är du inte behörig att söka. Studierna ska vara slutförda, bedömda och studiehelheten samlad så att det är möjligt att lämna in bilagor om grundstudiehelheten inom utsatt tid 2.5.2023 kl. 15.00.

 

Poängsättning för öppna universitetsleden:

 

Val via öppna universitetsleden görs på basis av universitetsstudier och deras poäng. Poängsättningen är som följer:

 

Vitsord för grundstudiehelheten inom det pedagogiska området, 25 studiepoäng (max. 5 poäng):

Vitsord 3/5: 1 poäng

Vitsord 4/5: 3 poäng

Vitsord 5/5: 5 poäng

 

Språkstudier (max. 3 poäng):

Obligatorisk prestation i det andra inhemska språket som krävs för examen: 2 poäng

Obligatorisk prestation i främmande språk som krävs för examen: 1 poäng

 

Övriga universitetsstudier (max. 4 poäng):

1-5  studiepoäng: 0,5 poäng

6-10 studiepoäng: 1 poäng

11-15 studiepoäng: 1,5 poäng

16-24 studiepoäng: 2 poäng

eller

Övrig universitetsstudiehelhet (förutsätter slutvitsord) minst 25 studiepoäng: 3 poäng

eller

Övrig universitetsstudiehelhet (förutsätter slutvitsord) minst 25 studiepoäng och 10 studiepoäng Övriga universitetsstudier: 4 poäng

 

Studier som ger poäng får inte ingå i en tidigare examen. Grundstudiernas vitsord "godkänd" ger 1 poäng.

De studier som ger poäng i ansökan ska vara genomförda så att de syns på bilagan som ska lämnas in senast 6.4.2023 kl. 15. Undantaget den grundstudiehelhet som är en förutsättning för att få ansöka, och som ska lämnas in senast 2.5.2023 kl. 15. Studieprestationer efter dessa tidsfrister beaktas inte.

I valet beaktas enskilda studieperioder vars vitsord höjts före 6.4.2023 kl. 15, vilka ingår i studiehelheten. Det höjda vitsordet ska synas på det levererade studieutdraget.

Kallelserna till lämplighetsprovet på basis av den öppna universitetsleden skickas per e-post 24.5.2023.

 

Beskrivning av antagningsgrunder, Öppna universitetsleden 2023- ansökningsmål med antagning i ett steg (t.ex. vuxenpedagogik)

Om du vill söka via öppna universitetsleden måste du separat ange det på Studieinfos ansökningsblankett. Ange att du söker i den öppna universitetsleden endast om följande villkor uppfylls:

Du kan söka via den öppna universitetsleden om

 • du har genomfört en grundstudiehelhet inom det pedagogiska området vid ett universitet (25 studiepoäng) med minst vitsordet 3/5
 • du har fått ett slutvitsord för grundstudiehelheten senast 2.5.2023 kl. 15.00
 • Din grundstudiehelhet inte ingår i en eventuell tidigare högskoleexamen

Du kan inte söka via den öppna universitetsleden om

 • du för tillfället studerar för en finländsk högskoleexamen. Även studierätter som kan återupptas och för vilka man kan ansöka om förlängd tid hindrar ansökning via öppna leden, om du inte officiellt har avsagt dig studierätten från dem. Om du tidigare har haft studierätt men inte har utexaminerats ska du kontakta din läroanstalt.
 • Du som bäst genomför eller har genomfört pedagogiska studier för lärare

Ansökan till den öppna leden förutsätter inte allmän högskolebehörighet som krävs för betygsurval och VAKAVA-provantagning.

Som grundstudiehelheter på det pedagogiska området godkänns

 • Grundstudier i pedagogik och vuxenpedagogik
 • Grundstudier i pedagogik
 • Grundstudier i vuxenpedagogik
 • Grundstudier i småbarnspedagogik
 • Grundstudier i specialpedagogik
 • Grundstudier i pedagogisk psykologi
   

Följande duger t.ex. inte: dramafostran, förskole- och nybörjarundervisning, uttrycksfostran, pedagogisk sociologi, fostran i huslig ekonomi, bildkonstfostran, slöjdpedagogik, gymnastikpedagogik, mediefostran, musikfostran, psykologi, pedagogiska studier för lärare.

Vad avses med slutvitsord? Dina grundstudier ska vara samlade till en studiehelhet. Det är fråga om en åtgärd som måste vidtas separat. Be läroanstalten sammanställa kurserna till en helhet omedelbart efter att du slutfört den sista kursen. Utan helhetsanteckning är du inte behörig att söka. Studierna ska vara slutförda, bedömda och studiehelheten samlad så att det är möjligt att lämna in bilagor om grundstudiehelheten inom utsatt tid 2.5.2023 kl. 15.00.

 

Poängsättning för öppna universitetsleden:

Val via öppna universitetsleden görs på basis av universitetsstudier och deras poäng. Poängsättningen är som följer:

Vitsord för grundstudiehelheten inom det pedagogiska området, 25 studiepoäng (max. 5 poäng):

Vitsord 3/5: 1 poäng

Vitsord 4/5: 3 poäng

Vitsord 5/5: 5 poäng

 

Språkstudier (max. 3 poäng):

Obligatorisk prestation i det andra inhemska språket som krävs för examen: 2 poäng

Obligatorisk prestation i främmande språk som krävs för examen: 1 poäng

 

Övriga universitetsstudier (max. 4 poäng):

1-5  studiepoäng: 0,5 poäng

6-10 studiepoäng: 1 poäng

11-15 studiepoäng: 1,5 poäng

16-24 studiepoäng: 2 poäng

eller

Övrig universitetsstudiehelhet (förutsätter slutvitsord) minst 25 studiepoäng: 3 poäng

eller

Övrig universitetsstudiehelhet (förutsätter slutvitsord) minst 25 studiepoäng och 10 studiepoäng Övriga universitetsstudier: 4 poäng

 

Studier som ger poäng får inte ingå i en tidigare examen. Grundstudiernas vitsord "godkänd" ger 1 poäng.

De studier som ger poäng i ansökan ska vara genomförda så att de syns på bilagan som ska lämnas in senast 6.4.2023 kl. 15. Undantaget den grundstudiehelhet som är en förutsättning för att få ansöka, och som ska lämnas in senast 2.5.2023 kl. 15. Studieprestationer efter dessa tidsfrister beaktas inte.

I valet beaktas enskilda studieperioder vars vitsord höjts före 6.4.2023 kl. 15, vilka ingår i studiehelheten. Det höjda vitsordet ska synas på det levererade studieutdraget.

Den öppna universitetsledens resultat publiceras senast 24.5.2023 i Min studieinfo.