Miljonsatsning på företagarprogrammet HELSEED – en kurs i företagarskap införs i universitetets studieutbud

Helsingfors universitet erbjuder forskningsbaserad, högklassig utbildning samt talrika möjligheter till kompetensutveckling. Universitetet ser företagande som en potentiell karriärstig för allt fler studenter och därför införs en kurs i företagarskap i studieutbudet.

Helsingfors universitet stärker företagarprogrammet HELSEED som riktar sig till studenter genom att överföra 1,5 miljoner euro från sina placeringstillgångar till den donationsfond som stöder företagarprogrammet. Fonden bidrar med investeringar i initialskedet till intressanta startupföretag som deltar i företagarprogrammet.

I detta sammanhang blir den kurs i företagande som grundar sig på HELSEED-programmet en del av Öppna universitetets studieutbud. Målet med HELSEED-kursen är att främja studenternas intresse för och kunskaper i företagande. I kursens program ingår att utarbeta en affärsplan. En del av kursdeltagarna får också presentera sin affärsplan muntligt och föra investeringsförhandlingar. Akademisk lärare på kursen är universitetets placeringsdirektör, docent Anders Ekholm.

– Vi är övertygade om att allt flera av våra studenter kommer att arbeta som företagare i framtiden, åtminstone i något skede av karriären. Därför vill vi erbjuda alla studenter möjligheten att bekanta sig med företagande under handledning, säger Helsingfors universitets rektor Sari Lindblom.

Nytt kapital tryggar företagarprogrammets genomförande och utveckling

Helsingfors universitets fonder fick våren 2021 ett startkapital om 50 000 euro till donationsfonden HELSEED av Tradekan säätiö. Startkapitalet har investerats i lovande startupföretag som deltagit i programmet HELSEED 2020.

Nu överför Helsingfors universitet 1,5 miljoner euro från sina placeringstillgångar till donationsfonden för att stöda genomförandet av programmet. Det nya kapitalet säkrar företagarprogrammets genomförande och möjliggör en betydande utveckling.

Mer information