Helsingfors universitet skapade donationsfonden HELSEED för investeringar i studenters uppstartsföretag – Tradeka första donator

HELSEED-programmet som stöder studenters företagande fortsätter 2021

Helsingfors universitet har skapat en ny donationsfond som ska göra tidiga investeringar i studenters uppstartsföretag. Donationsfonden HELSEEDs första donator blev Tradekan säätiö, som donerade 50 000 euro till fonden. Man strävar efter att även i fortsättningen utöka fondens kapital med hjälp av donationer och placeringarnas avkastning.

– Med våra donationer och placeringar vill vi bidra till att skapa ny kompetens, nya innovationer och nya jobb till Finland. För Tradeka är också forskning och utbildning med koppling till samhällelig förändring viktiga. Därför var donationsfonden HELSEED ett mycket lämpligt donationsmål för oss, berättar Perttu Puro, verkställande direktör för Andelslaget Tradeka.

Tradeka använder en betydande del av sin affärsvinst för sina medlemmars och samhällets bästa, och styr på lång sikt i genomsnitt minst 10 procent av vinsten tillbaka till samhället.

– Tradekas donation är en fin bekräftelse på att vårt mål att hjälpa studenterna in på företagandets stig uppmuntras på en bredare front i samhället. Ett stort tack till Tradeka! Samtidigt utmanar vi även andra samfund och privatpersoner att donera, säger Helsingfors universitets placeringsdirektör Anders Ekholm.

Helsingfors universitets principer för ansvarsfulla placeringar tillämpas på de investeringar som görs med donationsfondens HELSEEDs medel.

Företagarprogrammet HELSEED fortsätter i förnyad form 2021

Målet för företagarprogrammet HELSEED som startade våren 2020 är att uppmuntra studenterna att utveckla sina idéer till uppstartsföretag. I programmet ingår en pitching-tävling, där de som gjort de bästa affärsplanerna får presentera sina idéer inför en jury och publik. Bakom programmet står Helsingfors universitet och Helsinki Think Company.

– Det är meningen att donationsfonden ska göra sina första investeringar i uppstartsföretag som grundats via företagarprogrammet HELSEED under 2021, berättar placeringschef Marko Berg.

Företagarprogrammet HELSEED fortsätter 2021. Man kommer att tillföra några nya element, med vilka man strävar efter att ännu bättre än förut stöda och inspirera studenterna att vidareutveckla sina idéer.

Ytterligare information

Marko Berg, placeringschef, Helsingfors universitet, tfn 041 534 9893, marko.berg@helsinki.fi
Anders Ekholm, placeringsdirektör, Helsingfors universitet, tfn 050 526 4253, anders.g.ekholm@helsinki.fi   
Perttu Puro, verkställande direktör, Andelslaget Tradeka, tfn 040 779 3436, perttu.puro@tradeka.fi

Läs mer

HELSEED-programmets webbsida
Ytterligare information om Tradekas donationer (på finska)

Tidigare nyheter om ämnet:

26.11.2020 HELSEED-företagarprogrammets pilotår gick bra – placeringsförhandlingar inleds med nya team
12.10.2020 HELSEED-företagarprogrammet för studenter intresserar många: mer än 20 team lämnade in en affärsplan
2.4.2020 Helsingfors universitet börjar investera i sina studerandes startup-företag