Helsingfors universitet antog över 4 200 studenter, nästan var sjunde sökande fick studieplats

Sett till antalet förstahandssökande var Helsingfors universitet Finlands mest populära universitet.

Helsingfors universitets studenter och personal har format framtiden och satt sin prägel på samhället i över 380 år. Universitetet vill fortsätta att erbjuda studenterna de verktyg som de behöver för att lyckas i studierna och livet.  

− Jag önskar alla nya studenter varmt välkomna till vår dynamiska gemenskap. När ni i sinom tid tar examen kommer ni att ha utmärkta utsikter att hitta intressanta jobb av god kvalitet nästan var som helst i samhället, säger Kai Nordlund, prorektor med ansvar för undervisningen vid universitetet. 

I den gemensamma ansökan antogs 4 258 studenter till Helsingfors universitet. Kandidatprogrammen hade totalt nästan 29 000 sökande, varav ca 13 procent fick studieplats. Antalet sökande till de svensk- och finskspråkiga magisterprogrammen var knappa 2 500, varav ca 20 procent antogs. Sett till antalet förstahandssökande var Helsingfors universitet Finlands populäraste universitet.   

Ökat intresse för politik, kommunikation och samhällsutveckling 

De populäraste kandidatprogrammen vid Helsingfors universitet var juridik, medicin och psykologi när populariteten mäts som antalet sökande i förhållande till antalet nybörjarplatser. Antalet sökande ökade mest vid kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation samt vid kandidatprogrammet för samhälle i förändring. Populärast bland magisterprogrammen var magisterprogrammet för utveckling av hälsovården. 

Via öppna universitetsleden, det vill säga studier vid öppna universitetet, sökte 228 personer till Helsingfors universitet av vilka 137 antogs. I öppna universitetsleden var kandidatprogrammet i datavetenskap populärast med 59 sökande. Med öppna universitetsleden avses ansökan om en plats som examensstuderande på basis av studier som genomförts vid öppna universitetet.    

Via antagningen av överflyttande studenter antogs 69 av 152 sökande. Antagningen av överflyttande studenter är avsedd för studenter som vill byta högskola eller utbildning. Då överförs studierätten från den ena högskolan till den andra eller från den ena utbildningen till den andra.  

Rekordmånga sökande till de internationella programmen   

Antagningsresultaten för Helsingfors universitets internationella magisterprogram publicerades i april. Till de internationella magisterprogrammen antogs sammanlagt över 1 500 nya studenter. Programmen lockade ett rekordstort antal på över 10 600 sökande.   

De sökande kan läsa antagningsresultaten i den riksomfattande tjänsten Studieinfo. De sökande ska ta emot sin studieplats senast 11.7.2024 före kl. 15.00.  Antagningen från reservplatser fortsätter till 6.8.2024.   

Närmare antagningsstatistik enligt ansökningsmål publiceras under veckan som börjar 8.7.   

Mer information
Den gemensamma ansökan totalt  
 •  Antalet sökande: 31 273 
 • Antagna: 4 258 
 • Antagningsprocent: 13,6 

     
Kandidatprogram    

 • Antalet sökande: 28 929 
 • Antagna: 3 649 
 • Antagningsprocent: 12,6 


Magisterprogram   

 • Antalet sökande: 2 459 
 • Antagna: 489 
 • Antagningsprocent: 19,9 


Flerformsutbildning inom småbarnspedagogik   

 • Antalet sökande: 330 
 • Antagna: 120 
 • Antagningsprocent: 36,4 

 

Antagna via öppna universitetsleden

137 

Antagna via antagningen av överflyttande studenter

69