Över 1500 sökande antogs till Helsingfors universitets internationella magisterprogram

De internationella magisterprogram som börjar hösten 2024 lockade ett rekordstort antal på över 10 600 sökande.

Totalt 10 626 sökande sökte till Helsingfors universitets 35 internationella magisterprogram  i ansökningsomgången som avslutades i januari 2024. 1 527 nya studerande antogs till programmen, vilket innebär att 14 % av de sökande erbjöds en studieplats.  Alla sökande har informerats om antagningens resultat per e-post.

Studenter som antogs till de internationella magisterprogrammen kommer från 85 olika länder. Nästan 80 % av de antagna kommer från utlandet och över 66 % från andra än EU- och EES-länder. Utöver Finland kommer flest antagna studenter från Kina, Bangladesh, Pakistan och Sri Lanka.

De som antagits ska ta emot den erbjudna studieplatsen senast den 11.7.2024 kl. 15.00.

Ytterligare information 

Välkommen nya studerande

Välkomstsida med rektorns hälsning till nya magisterstudenter år 2024: