Nya verktyg att hantera big data med modern databasteknologi

Professor Jiaheng Lu utvecklar multimodelldatabaser som kan till exempel hjälpa företag och organisationer att fatta bättre beslut genom att ge insikter om konsumentbeteende, marknadstrender och flödesekonomi.

Vilka är dina forskningsämnen?

Jag är datorforskare och intresserar mig för forskning om databaser och hantering av big data. Under de senaste 25 åren har jag studerat datateknik för att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt söka i och hantera stora mängder data av olika typer.

Vi lever i en tidsålder av big data. Datamängderna växer snabbt i storlek på grund av den ökande tillgången på en mångfald av förmånliga mobila enheter som registrerar information, fjärranalyser, programvaruloggar, kameror och mikrofoner. De flesta big data-miljöerna bygger inte längre på relationsdatabaser och traditionella plattformar som utgörs av datalager. Målet för vår forskning är att utveckla nya metoder och verktyg att hantera big data med modern databasteknologi.

Var och hur kommer ditt forskningsämne att ha genomslag?

Vår forskning kommer att leda till en ny typ av databassystem som kallas multimodelldatabaser. Den här nya typen av databaser kan hantera olika former av data och integrera dem för att ge ett enhetligt gränssnitt. En multimodelldatabas använder sig av endast en databasmotor för att hantera olika datamodeller mot en helt integrerad backend för att motsvara systemkrav för prestanda, skalbarhet och feltolerans.

Forskningen har potential att gynna samhället och människor på många olika sätt. Databaser kan till exempel hjälpa företag och organisationer att fatta bättre beslut genom att ge insikter om konsumentbeteende, marknadstrender och flödesekonomi. Ett annat användningsexempel på forskningen om databaser är, att den kan hjälpa vårdpersonal att mer effektivt hantera och analysera patientdata, vilket leder till bättre diagnoser, behandling och sjukdomsprevention.

Vad är särskilt inspirerande inom din bransch just nu?

Jag tycker att vår pågående forskning är spännande eftersom den kombinerar tre forskningsområden: kvantdatorteknik från fysiken, kategoriteori från matematiken och datahantering från datavetenskapen.

I synnerhet kvantdatortekniken kommer att ge oss nya metoder och verktyg för hur vi effektivt kan lagra och söka i stora mängder data. Kategoriteorin ger oss ett stabilt ramverk för förståelsen och manipuleringen av strukturerna i multimodelldatabaserna.

Att kombinera de här två områdena kan leda till nya metoder för designen och hantering av multimodelldatabaser.  Det är ett väldigt fascinerande och specialiserat forskningsområde och det krävs djupgående förståelse av alla tre områdena. Jag gillar att dyka djupt ner i områden som de här och njuter av processen.

 

Jiaheng Lu är professor i Datavetenskap (Data Management) vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. 

Läs mer om andra nya professorer.