Arctic Avenue – nytt strategiskt spjutspetsprojekt i samarbete med Stockholms universitet

Helsingfors universitet har sedan 2014 ett strategiskt partnerskap med Stockholms universitet där man samarbetat framgångsrikt inom Östersjöforskning. Genom det nya spjutspetsprojektet Arctic Avenue stärker universiteten det utmärkta samarbetet ytterligare, nu inom arktisk forskning.

Arctic Avenue kommer att ledas av professor Atte Korhola vid Helsingfors universitet och docent Nina Kirchner vid Stockholms universitet. Projektet finansieras med totalt € 600 000 som ska fördelas jämnt mellan de två universiteten.

Arktis genomgår en aldrig tidigare skådad uppvärmning. Detta kommer att få konsekvenser för människor och för den naturliga miljön lokalt, men har också omfattande konsekvenser globalt. De senaste stora förändringarna i Arktis kan till exempel ha bidragit till de extrema väderförhållandena i många delar av världen. Sådana förändringar kommer att få långtgående konsekvenser. De kan exempelvis hota global livsmedelsproduktion.

– Vi är mycket stolta över den starka tvärvetenskapliga forskningen om Arktis som båda universiteten gör för att hantera klimatförändringen, säger vice rektor Hanna Snellman vid Helsingfors universitet och prorektor Clas Hättestrand vid Stockholms universitet.

– Genom samverkan kan vi skapa en attraktiv knutpunkt för arktisk forskning med avancerad forskning som förbinder olika discipliner och enheter vid de två universiteten.

Vid båda universiteten finns också en utmärkt forskningsinfrastruktur, inklusive arktiska forskningsstationer. Ett mål med Arctic Avenue är att göra dessa stationer till internationella plattformar för storskalig arktisk forskning.

– Arctic Avenue kommer att stödja vår expertis för att nå den absoluta bästa internationella nivån. Vi kommer att få en mer övergripande förståelse för de faktorer och processer som påverkar miljön i Arktis. På så sätt kan vi även utarbeta prognoser för framtiden, säger Atte Korhola, projektledare vid Helsingfors universitet.

– Vårt samarbete bygger på att varje part bidrar med olika styrkor och expertis. Att kombinera dem på ett sätt där de kompletterar varandra är centralt för att uppnå en bättre förståelse för det föränderliga arktiska området. Det skapar också en blomstrande vetenskaplig miljö där unga forskare kan växa och stödjas av Arctic Avenue, tillägger Nina Kirchner, projektledare vid Stockholms universitet

Arctic Avenue lanseras med ett forskningsseminarium i mars. Följ Twitter #ArcticAvenue för mer nyheter.

 

Arctic Avenue är ett nytt spjutspetsprojekt i det strategiska partnerskapet mellan Helsingfors universitet och Stockholms universitet. Det omfattar flera enheter vid båda universiteten:

Vid Helsingfors universitet:
Ekosystem och miljöforskningsprogram vid fakulteten för biovetenskap och miljövetenskaper
Helsingfors Institut för hållbarhetsvetenskap (HELSUS)
Centret för atmosfärvetenskaper (INAR)
Institutionen för geovetenskaper och geografi

Vid Stockholms universitet:
Bolincentret för klimatforskning (där flera institutioner samverkar tvärvetenskapligt)

För mer information kontakta projektledarna för Arctic Avenue, Atte Korhola (atte.korhola@helsinki.fi) och Nina Kirchner (nina.kirchner@natgeo.su.se).