Akademiker Ilkka Hanski har avlidit

Utvecklaren av teorin om metapopulationer, akademiker Ilkka Hanski var en av världens ledande forskare inom ekologi och evolutionsbiologi.

Akademiprofessor och akademiker Ilkka Hanski (f. 1953) avled tisdag morgon den 10 maj efter en lång tids sjukdom. Ilkka Hanski som är känd som utvecklaren av metapopulationsteorin var en av världens mest framstående ekologer och evolutionsbiologer och en högt uppskattad expert både inom vetenskapssamhället och utanför det.

Ilkka Hanski ledde Metapopulation Research Centre på Campus Vik som har varit Finlands Akademis spetsforskningsenhet utan avbrott sedan 2000. Hanskis mångsidiga forskning behandlade biodiversitet. I sin senaste forskning utredde han vår boendemiljö och den biologiska mångfaldens inverkan på allergier och andra inflammatoriska sjukdomar.

Flera stora priser

Ilkka Hanski har fått fler stora priser och utmärkelser. Det främsta är svenska Kungliga Vetenskapsakademiens Crafoordpris 2011 som delas ut inom vetenskapsområden som inte har egna Nobelpris. Hanski har också fått det internationella Balzanpriset och Europeiska vetenskapsstiftelsens Latsispris för forskning i biodiversitet samt Frontiers of Knowledgepriset i februari 2016.

Akademiker Hanski var också medlem i The Royal Society och amerikanska National Academy of Sciences. Han har också fått flera nationella pris för sitt vetenskapliga arbete, sin vetenskapspedagogik och populariseringen av sitt forskningsområde.

Ilkka Hanskis intervju från mars 2016
Ilkka Hanskis utnämning till akademiker inom vetenskap i september 2015