Hur kan vi minska rasistiskt tänkande och rasistiska handlingssätt?

Suvi Keskinen, professor i etniska relationer, inspireras av att ifrågasätta eurocentrisk kunskap.

Vad forskar du i? 

Jag forskar i rasismens och kolonialismens historia och deras inverkan på dagens mångkulturella europeiska samhällen. Jag är intresserad av hurdana nya tankar om tillhörighet, gemenskap och social rättvisa som bildas inom medborgaraktivism där man kritiskt bedömer rasism, vithet och eurocentrisk eller Europacentrerad kunskap.

Jag forskar också i hur medier och samhälleliga institutioner behandlar migration och rasifierade minoriteter och hur detta anknyter till definitioner av nationer, deras gränser och social ordning.

Vad kommer din forskning att påverka, och hur?

Min forskning anknyter till rätt så vardagliga ämnen. Den handlar om hur vi kan leva i ett mångkulturellt samhälle och minska rasistiskt tänkande och rasistiska handlingssätt. Forskning om medborgaraktivism synliggör ett kritiskt perspektiv på de strukturella problemen i dagens samhälle, på rasifierande praxis och uppfattningar. Vi har nytta av det när vi försöker förstå krav om social rättvisa bättre.

Forskning om vilken bild av migration medier bygger upp och hur polisen behandlar rasifierade minoriteter ger oss information om viktiga samhälleliga institutioners handlingssätt. Det ger oss möjligheter att utveckla dessa sätt.

Vad inspirerar dig särskilt mycket inom ditt område just nu?

Kritik mot eurocentrisk kunskap och kunskapens mångfaldiga former. Kunskap produceras även på andra håll än i den akademiska världen, till exempel inom medborgarverksamhet. Förhållandet mellan dessa olika kunskapstyper är intressant. 

 

Suvi Keskinen är professor i etniska relationer vid Svenska social- och kommunalhögskolan.

Se Suvi Keskinens installationsföreläsning den 4 december 2019 (på engelska).

Läs mer om Suvi Keskinens forskning.

Bekanta dig med de andra nya professorerna.