Nya professorer

Våra professorer bedriver bred forskning om världen och livet, och i sitt arbete löser de problem som gäller både individer och omvärlden. Universitetet firar sina nya professorer två gånger om året. Till professorernas nya anställning hör en offentlig installationsföreläsning.

Följande professorer föreläser virtuellt 30.11.–4.12.2020 under De nya professorernas vecka. En föreläsning räcker ca 15 minuter. Föreläsningarna handlar om professorernas forskningsämnen, exempelvis minnessjukdomar, ekonomiska statistikmetoder och politiskt deltagande.

Följ De nya professorernas vecka på YouTube.

Pro­fe­sorsveckans program:

Måndag 30.11. kl. 14:  
Niku Määttänen, professor i makroekonomi
Katharina Kunter, professor i modern nordisk och europeisk kyrkohistoria

Tisdag 1.12. kl. 14:  
Ilkka Helenius, professor i ortopedi och traumatologi
Kari Pulkki, professor i klinisk kemi och hematologi

Onsdag 2.12. kl. 14:
Tuuli Toivonen, professor i geoinformatik
Maija Aksela, professor i naturvetenskaplig vetenskapsfostran

Torsdag 3.12. kl. 14: 
Patrik Finne, professor i nefrologi
Perttu Arkkila, professor i gastroenterologi

Fredag 4.12. kl. 14: 
Marko Virta, professor i mikrobiologi
Helder Almeida Santos, professor i farmaceutisk nanoteknologi

Välkommen att följa installationsföreläsningarna på Helsingfors universitets Youtubekanal 30.11.–4.12.!

I vanliga fall firas nya professorer med installationsföreläsningar. Installationsföreläsningarna ordnas under en och samma dag och de är lättförståeliga presentationer av professorernas vetenskapsområden och forskningsämnen, och de är öppna för alla. En föreläsning tar 20 minuter, och mellan föreläsningarna kan publiken byta sal.