Nya professorer

Följande professorer föreläser virtuellt 7–11.9.2020 under De nya professorernas vecka. En föreläsning räcker ca 15 minuter. Föreläsningarna handlar om professorernas forskningsämnen, exempelvis minnessjukdomar, ekonomiska statistikmetoder och politiskt deltagande.

I vanliga fall firas nya professorer med installationsföreläsningar. Installationsföreläsningarna ordnas under en och samma dag och de är lättförståeliga presentationer av professorernas vetenskapsområden och forskningsämnen, och de är öppna för alla. En föreläsning tar 20 minuter, och mellan föreläsningarna kan publiken byta sal.

Följ De nya professorernas vecka på YouTube.

Se på streamen:

B123: Jukka K. Nurminen, Mikko Koivisto, Salla Kurhila, Thomas Wallgren
CK112: Karri Silventoinen, Risto Kunelius, Sirpa Wrede, Suvi Keskinen
D123: Risto Hotulainen, Joseph Gagnone, Päivi Tammela, Tuomas Heikkilä
E204: Minna Pöyhönen, Mikko Pakarinen, Markus Jokela, Tea Lallukka
Kansleri Kaarle Hämeri, Sangita Kulathinal, Liisa Autere & Mikko Jalo, Akateeminen Laulu