Nya professorer

Våra professorer bedriver bred forskning om världen och livet, och i sitt arbete löser de problem som gäller både individer och omvärlden. Universitetet firar sina nya professorer två gånger om året. Till professorernas nya anställning hör en offentlig installationsföreläsning.

Följande professorer föreläser virtuellt 7–11.9.2020 under De nya professorernas vecka. En föreläsning räcker ca 15 minuter. Föreläsningarna handlar om professorernas forskningsämnen, exempelvis minnessjukdomar, ekonomiska statistikmetoder och politiskt deltagande.

I vanliga fall firas nya professorer med installationsföreläsningar. Installationsföreläsningarna ordnas under en och samma dag och de är lättförståeliga presentationer av professorernas vetenskapsområden och forskningsämnen, och de är öppna för alla. En föreläsning tar 20 minuter, och mellan föreläsningarna kan publiken byta sal.

Följ De nya professorernas vecka på YouTube.

Pro­fe­sorsveckans program:
7.9. 14-15: Anne Koivisto, Marja Mikkelsson, Anna Keski-Rahkonen
8.9. 14-15: Filip Tuomisto, Robert Luxenhofer, Flyura Djurabekova
9.9. 14-15: Henrietta Grönlund, Friedrike Lüpke, José Filipe Pereira da Silva
10.9. 14-15: Ville Hietakangas, Mari Sandell, Timo Laaksonen, Clare Strachan
11.9. 14-15: Teemu Roos, Pedro Henrique Cury Camargo, Jari Vauhkonen