Hållbar livsmedelsproduktion och nya idéer för skogsbranschen – Campus Vik siktar på att bli ett världskänt innovationscentrum

Lösningar söks på campus bland annat inom hållbar användning av naturresurser och cirkulär ekonomi. Det nya levande laboratoriet på Hyytiälä skogsstation öppnar också upp för intressanta innovationsmöjligheter.

Träbyggande, koldioxidneutral livsmedelsproduktion och främjande av hälsan hos alla levande varelser – det är några av de områden som kan ha Vik som språngbräde för sina banbrytande innovationer. Campusets styrkor ligger i dess hållbarhetskunnande och mångvetenskapliga förhållningssätt. Ett högklassigt vetenskapligt arbete utgör grunden för allt.

– Viks vetenskapsområden har en mycket stark position i internationella forskningsrankningar, säger Ritva Toivonen, dekanus vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.

Vik har i flera års tid trappat upp takten för innovationsverksamheten och företagssamarbetet. God praxis från Campus Vik införs nu också annanstans i Helsingfors universitet. Ett exempel på det är Cheese 'n' Wine- evenemangen, där forskare, företag, investerare och andra partner kan nätverka.

– Evenemangen har nu spridit sig ut över hela universitetet, säger Harriet Gullstén, projektledare för innovationsekosystemet i Vik.

 

Testlaboratorierna öppnar intressanta möjligheter

Viikki Food Design Factory är en av Viks framgångshistorier, där forskare och studenter kan testa sina idéer inom hållbar livsmedelsproduktion i ett laboratorium. Testning är viktigt när man utvecklar en kommersiell produkt som också kan intressera finansiärer.

– Utan testplattformen skulle det inte vara möjligt att bevisa för kunder eller investerare att idén man arbetar med fungerar, förklarar Gullstén.

Hösten 2022 lanserades PharmaHUB för att främja innovationsverksamheten inom det farmaceutiska området. Det senaste ekosystemet Forest & Wood Hub, som ännu är under utveckling, fick nyligen finansiering för genomförandet av en förstudie. Arbetet inleds snart – om allt går väl kan Viks tredje ekosystem och inkubator snart vara i drift.

– Verksamheten skulle eventuellt kunna inledas hösten 2024, bedömer Gullstén.

Det alldeles nya Living Lab vid Hyytiälä skogsstation har också stor potential. Träbyggnader som byggts enligt principerna för hållbar utveckling kan fungera som källa för forskningsmaterial om bland annat byggnadsmaterial, inomhusluft och till och med dem som använder lokalerna. Det levande laboratoriet kan fungera som en testplats för nya innovationer.

– Så vitt som vi vet har andra universitet inte liknande laboratorier, där det också är möjligt att forska om människors välbefinnande, säger Toivonen.

 

Företagsamhet som en karriärväg intresserar i Vik

I Viks förinkubatorer och inkubatorer kan universitetets studenter och personal bredda sina färdigheter inom företagsamhet och kommersialisering. Circulator- och Biosphere-programmen, som fokuserar på bioekonomi och cirkulär ekonomi, har haft cirka tjugo deltagare eller team åt gången, och Viikki Food Design Factorys Idättämö-program har också visat prov på sin styrka genom att ge upphov till fyra företag.

– Det är fint att se hur idéer från dessa program presenteras på till exempel Slush, säger Toivonen.

Under hösten kommer en helhet av företagsamhets- och innovationsrelaterade kurser på 15 sp att starta på campus för kandidatstuderande. De arbetslivsfärdigheter som kurserna ger är användbara, även om studenten inte har för avsikt att bli företagare – visserligen tycks många i Vik vara intresserade av just affärsverksamhet.

– Studenterna har frågat efter utbildning i företagsamhet, berättar Toivonen.

 

Högklassig forskning och innovationer går hand i hand

Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral och Livsmedelsverket fungerar på campus tillsammans med universitetet. Det mångsidiga kunnandet om förnybara naturresurser ger goda förutsättningar för en fortsättning.

– Vårt mål är varken mer eller mindre än att vara en stark och välkänd innovationshub i Finland och internationellt, sammanfattar Toivonen.

Gullstén påminner om att man vid världens toppuniversitet kan se företag och finansiärer också på campus och träffa deras representanter till exempel över en lunch. En liknande kultur skulle kunna finnas i Vik. Även internationella talanger bjuds in till Vik, och man hoppas kunna få nya partner till projekten från hela världen.

– Sådant bidrar till uppbyggnaden av innovationsekosystemet.

När Spårjokern börjar trafikera i höst blir det lättare att ta sig till campus. Gullstén och Toivonen önskar alla universitetets studenter, anställda och samarbetspartner välkomna till Vik. De påminner om att problemlösning och högklassig forskning inte utesluter varandra, utan att de tvärtom stöder varandra.

– De universitet som är starka inom forskning är också starka inom innovation, avslutar Toivonen.