Fina möjligheter för innovationer på Centrumcampus

Potentialen inom humaniora och samhällsvetenskap är långt ifrån fullt utnyttjad. Bättring är på väg när Centrumcampus vid Helsingfors universitet utvecklar en egen innovationskultur. Många har redan sökt till Centrumcampus förinkubatorprogram.

Innovationsverksamheten och affärsvärlden har ett stort behov av den kunskap som Centrumcampus kan erbjuda. Det anser Marjaana Seppänen, dekanus för statsvetenskapliga fakulteten och Rosa Salmivuori, projektledare för Centrumcampus ekosystem för innovationer.

– Samhällsdebatten tyder på att det finns en helt ny slags efterfrågan på humanistisk och samhällsvetenskaplig kunskap, säger Salmivuori.

Seppänen säger att nya uppfinningar och företagsverksamhet kräver en insikt i mänsklighet, kultur och samhälle. Framöver skulle man kunna förädla idéer på Centrumcampus för att stödja t.ex. välfärdsområden och den gröna omställningen.

– Om vi till exempel tänker på företagens samhälleliga ansvar och etiska frågor i samband med det, finns det en stor potential som skulle kunna utnyttjas mer än nu, bedömer Seppänen.

 

Rekordstort antal sökande till förinkubatorn

Kommersialiseringen av forskning har inte lika långa traditioner på Centrumcampus som på andra campus vid Helsingfors universitet, men redan nu har man haft framgångar. Det var just på Centrumcampus som företagargemenskapen Helsinki Think Company öppnade sitt första kontor för ett årtionde år sedan, och ett flertal företag har sedan dess haft den som sin språngbräda, säger Salmivuori. I centrum är man också nyfiken på nya uppslag från andra campus.

– Till exempel har studenterna ett stort intresse för mångvetenskaplig verksamhet.

Helsinki Incubators inkubatorerna och förinkubatorerna i centrum har visat sig vara en framgångshistoria som rönt ett stort intresse. Den första Tremor-inkubatorn kommer snart till sitt slut och deltagarnas affärsidéer har tagit stormsteg med hjälp av mentorer och programledare Minttu Ripatti under det gågna halvåret. Nu är ansökan även öppen för nästa sex månader långa inkubatorprogram. Programmet Särö/Fracture har lockat fler sökande under året än någon annan förinkubator.

– Det är en bra indikation på Centrumcampus potential, säger Salmivuori.

Det finns även andra lovande exempel på kommersialiseringen av forskning: Statsvetenskapliga fakulteten blev nyligen ledare för sitt första Research to Business-projekt av Business Finland. Därtill har en pedagogisk innovation, som tidigare klarade sig bra i vetenskapstävlingen Helsinki Challenge, utvecklats till startupföretaget TeamFluent. Under årens lopp har sammanlagt fem vetenskapsbaserade spinoutföretag med Helsingfors universitets fonder som delägare haft campus som sin språngbräda.

 

Brobyggare mellan sociala och kommersiella innovationer

Vilka är företagssamarbetets möjligheter? Salmivuori och Seppänen framhåller att det i Centrumcampus fall är lämpligare att tala om partnersamarbete.

– Den offentliga sektorn samt stiftelser och föreningar är våra partner i många projekt, berättar Seppänen.

Just nu kan samarbetet till exempel handla om gemensamma projekt tillsammans med social- och hälsovårdsföretag eller om föreläsningsbesök. Juridiska fakulteten bedriver för närvarande det mest omfattande företagssamarbetet på campus, främst med advokatbyråer. I samarbetet ingår ett praktikprogram och praktiska perioder i arbetslivet.

Framöver kommer den gröna omställningen att öppna nya möjligheter, och därför är det bäst överge de stereotypa föreställningarna om företagssamarbete. Salmivuori ser en stor potential i att kombinera till exempel kommersiellt kunnande och sociala innovationer. Skulle Centrumcampus kunna främja dem båda samtidigt?

– Många utländska universitet har till exempel särskilda centrum för sociala innovationer, som har kopplingar till de ekonomiska vetenskaperna, belyser hon.

 

Mer fart på utvecklingen av campus snart

På Centrumcampus utarbetas för närvarande en egen preliminär rapport om innovationsverksamheten som ska bli klar i maj. I rapporten analyserar man innovationsverksamhetens nuläge i hopp om att kunna skapa förutsättningar för vidare utvecklingsarbete.

– Vi kartlägger vilka önskemål det finns på campus, säger Salmivuori.

Seppänen och Salmivuori ser innovationer och företagssamarbete som en naturlig del av universitetets tredje uppgift, dvs. samverkan med samhället. Alla forskare och studenter behöver inte rikta in sig på innovationer och företagssamarbete, men nu kan man erbjuda verktyg för dem som är intresserade.

Forskare och studenter kan också ha nytta av entreprenörskunskaper i arbetslivet överlag. Målet är att kommersialisering, företagande och företagssamarbete i fortsättningen ska kunna jämställas med andra karriärvägar.

– Nu finns det möjlighet till uppmuntran och stöd, sammanfattar Seppänen.

Läs mer om universitetets innovationsverksamhet

Vetenskapen kan förändra världen och vi tror på innovationer som skapar hållbar tillväxt. Den forskningsbaserade kunskapen får ett allt större genomslag i samhället med hjälp av våra campus innovationsekosystem, inkubator- och företagartjänster, företagssamarbeten och kommersialisering av forskning.