Rektor Sari Lindblom: ”Universiteten utbildar experter för den okända framtiden”

Helsingfors universitets rektor Lindblom påminde i sitt inskriptionstal om att Finlands framtida framgång endast kan garanteras genom att höja kompetensnivån och att satsa på den.

De senaste åren har våra samhällen mött stora globala kriser. Sari Lindblom lyfte fram hur globala och nationella samhälleliga utvecklingsförlopp är en summa av komplicerade faktorer, och hur de ställer stora krav på universitetsutbildningen.

– Det kräver långsiktig forskning, kompetens och förståelse att lösa globala utmaningar. För att lösa mångfacetterade globala och lokala utmaningar krävs det många aktörer, samarbete och tvärvetenskaplighet.

Enligt Lindblom är flexibilitet och anpassningsförmåga, alltså resiliens, en central färdighet för både individer, gemenskaper och hela samhällen.

– Vi utbildar experter för den okända framtiden. Att bedriva vetenskap är att leta efter det nya, och kunskap förnyas konstant. Därför är det avgörande att kunna agera mitt bland förändringar. Förmåga till analytiskt och kritiskt tänkande samt problemlösningsförmåga är de färdigheter som universiteten ger. Universiteten är hoppets budbärare, sade Lindblom.

Hon betonade också hur viktigt det är med tanke på resiliens att tillhöra en gemenskap.

– Vi är en mångsidig gemenskap där det inte finns plats för rasism eller annan diskriminering. Det är oersättligt att var och en av oss kan känna sig som en del av universitetet.

”Endast genom att höja kompetensnivån och att satsa på den kan vi garantera Finlands framgång i framtiden”

I sitt tal lyfte rektor Lindblom fram att det nya regeringsprogrammet innehåller beslut som gynnar universitetet, men också osäkerhet om framtidens riktning.

– Regeringens beslut att hålla fast vid högskoleindexet är livsviktigt för universitetens verksamhet. En basfinansiering som är tryggad på lång sikt garanterar forskningens och utbildningens kontinuitet. Med tanke på hela Finlands framtid är det också viktigt att regeringen förbinder sig till målet att höja forsknings- och utvecklingsutgifterna till fyra procent av bruttonationalprodukten före 2030, konstaterade hon.

Regeringens åtgärder för att höja utbildnings- och kompetensnivån ser däremot osäkrare ut.

– I synnerhet har de föreslagna riktlinjerna för striktare immigrationspolitik väckt oro inom universitetet. Vi är en av landets största arbetsgivare med en central roll i rekryteringen av internationella experter, sade Lindblom.

Rektor Lindblom påminde om att Finland behöver fler internationella experter.

– Endast genom att höja kompetensnivån och att satsa på den kan vi garantera Finlands framgång i framtiden. Därför bör hindren för inresa och uppehållstillstånd samt för att stanna i Finland lättas istället för att bygga fler.
 

***

Tal

Rektor Sari Lindbloms tal vid universitetets inskription 4.9.2023

Ordförande Elisa Hyytiäinen, Personalföreningen vid Helsingfors universitet HYHY ry, tal vid universitetets inskription 4.9.2023

Styrelseordförande Nea Hakala, Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS, tal vid universitetets inskription 4.9.2023