Rektor Sari Lindblom: Forskningsbaserad kunskap bidrar till lösningar och hjälper oss genom kriser

I sitt årsfesttal lyfte Helsingfors universitets rektor fram hur viktig den vetenskapligt baserade kunskapen är för att vi ska lyckas utveckla ett hållbart samhälle och finna lösningar på vår framtids svåraste utmaningar. Hon poängterade också nödvändigheten av långsiktig forskningsfinansiering.

– Vi vill skapa välfärd i Finland på ett hållbart sätt. En långsiktig och tryggad forskningsfinansiering är nyckeln till det. Vi vill se till att det arbete för samhället som har fortgått vid universitetet i århundraden kan fortsätta, sa rektor Sari Lindblom i sitt festtal inför universitetets 382-årsdag.

Lindblom betonar att både beslutsfattare och forskarsamhället har ett gemensamt ansvar i att sörja för kompetensen i vårt samhälle. När samhället skakar är den forskningsbaserade kunskap som universitetsvärlden alstrar en pålitlig och stabil grund att bygga på.

– Vi har färsk erfarenhet av snabb utveckling av coronavacciner och kan nu bättre identifiera nya virus. Vi har tagit steg mot utsläppssnål energiproduktion tack vare att forskarna har lyckats producera mer fusionsenergi än någonsin tidigare. Vi kan skapa fred när vi förstår hur bubblorna i sociala medier och informationspåverkan påverkar oss, sa Lindblom.

Långsiktig forskningsfinansiering är nyckeln till hållbar välfärd

I sitt tal tog Lindblom ställning till en aktuell forskningsfinansiell fråga: om några veckor inleder regeringen sina förhandlingar om budgetramarna där både Finlands Akademis finansiering och forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansieringen i sin helhet kommer att behandlas.

– Jag har stark tilltro till budskapet om att det inte ska skäras i Akademins finansiering. Genom satsningar på vetenskap och på innovationer som bygger på toppforskning kan Finland nå sitt mål om att forsknings- och utvecklingsinvesteringarna ska vara fyra procent av BNP före 2030. Det är bara åtta år dit, därför måste vi agera nu.

Universitetet och staden i nära samarbete

Lindblom underströk att universitetet är en oskiljaktig del av samhället, staden och vår gemensamma livskrets. Helsingfors universitetet har verksamhet på flera ställen runtom i Finland men det är förstås i Helsingfors som dess inflytande är som störst. Samarbetet mellan staden och universitetet syns konkret till exempel i utvecklingen av skolorna och utbildningen.

– Samarbetet mellan Campus Mejlans och universitetet bidrar till stadsinvånarnas välfärd. Hälso- och sjukvården gynnas av den medicinska forskningen vid campus och av universitetssjukhusets akademiska gemenskap. Vid Campus Vik bygger universitetet och staden tillsammans upp ett innovationscenter där man söker lösningar på världens hållbarhetsproblem – till exempel kring den nuvarande matproduktionen – genom samarbete mellan forskningen, undervisningen och företagen.

Helsingfors naturvetenskapsgymnasium flyttar snart till Campus Gumtäkt.

– Gymnasieundervisningen kan lätt berikas med de senaste vetenskapliga rönen, och om man vill så kan man också smidigt avlägga universitetskurser som en del av gymnasiestudierna.

Rektor Sari Lindbloms festtal kan ses på universitetets YouTube-kanal fredag 25.3 kl. 11 och senare som inspelning. Du kan också läsa hela årsfesttalet på vår webbplats.

För mera information: rektor Sari Lindblom, sari.lindblom@helsinki.fi , tel. 029 412 2210 (rektors assistent Maija Roitto).