Angela Merkel, Sauli Niinistö och Irja Askola Helsingfors universitetes hedersdoktorer

Helsingfors universitet ordnar tre promotioner våren 2017 för att fira Finlands hundra år av självständighet och reformationens 500-årsjubileum.

Under loppet av en månad ordnas Teologiska fakultetens och Juridiska fakultetens doktorspromotioner och Filosofiska fakultetens magister- och doktorspromotion. Vid vårens promotioner promoveras mer än 20 hedersdoktorer som utmärkt sig inom vetenskap, kultur och samhälle. Hedersdoktorernas namn offentliggörs vid promotionernas gemensamma informationstillfälle,

Filosofiska fakultetens hedersdoktorer

Vid Filosofiska fakultetens promotion promoveras 13 hedersdoktorer som företräder disciplinerna vid fakulteten och som har utmärkt sig inom kultur och samhälle. Filosofiska fakulteten omfattar Humanistiska, Matematisk-naturvetenskapliga, Bio- och miljövetenskapliga, Pedagogiska och Farmaceutiska fakulteten.

Till gemensamma hedersdoktorer vid Filosofiska fakulteten promoveras Touko Siltala, vd för förlaget Siltala och alumn från Helsingfors universitet, och förbundskansler Angela Merkel, som mottar utmärkelsen som frånvarande.

Hedersdoktorerna inom humaniora är professorn i sociologi, toppforskaren i internationell migration Peggy Levitt från Wellesley College och Harvard University, professorn i Nordens historia vid Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Jens E. Olesen och banbrytaren i interaktionell lingvistik, professor emerita Elizabeth Couper-Kuhlen.

Hedersdoktorer inom det matematisk-naturvetenskapliga området är professorn i matematik och mottagaren av Fieldsmedaljen Stanislav Smirnov vid Université de Genève, professorn i geologi vid Universitetet i Oslo Tom H. Andersen, och Peter H. McMurry, professor i maskinteknik vid University of Minnesota och en av bakgrundskrafterna i den finländska aerosolforskningen.

Hedersdoktorer inom det beteendevetenskapliga området är endokrinologen, professorn i molekylärmedicin vid University of Edinburgh Jonathan R. Seckl som med sitt arbete har främjat mångvetenskaplig forskning på foster, och professorn i pedagogik och forskare i främjandet av lärande och didaktik i naturvetenskaperna Barbara Schneider vid Michigan State University.

Hedersdoktorer i bio- och miljövetenskap och farmaci är Robert D. Holt, professor i ekologi vid University of Florida och pionjär inom teoretisk ekologi, Helen Saibil, professor i strukturbiologi vid Birkbeck, University of London, och professorn i neurofarmakologi Barry J. Hoffer vid Case Western Reserve University, som har forskat i hjärnans dopaminsystems betydelse för beroendets neurobiologi och i Parkinsons sjukdom.

Mer om Filosofiska fakultetens hedersdoktorer:

http://fil-promootio2017.helsinki.fi/sv/hedersdoktorer

Se en video om hedersdoktor Barbara Schneider.

Juridiska fakultetens hedersdoktorer

Juridiska fakultetens doktorspromotion har långa anor som sträcker sig ända till 1660 då två doktorer promoverades vid Kungliga Akademien i Åbo. Det har förekommit avbrott i promotionstraditionen, och därför är den solenna doktorspromotion som nu ordnas den tionde i ordningen för Juridiska fakulteten.

Hedersdoktorer vid Juridiska fakulteten är professorn i internationell rätt Anne Orford, justitierådet Gustaf Möller, professorn i europeisk privaträtt och konsumenträtt Hans-W. Micklitz, republikens president Sauli Niinistö, generaldirektören för EU-kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor Tiina Astola och professorn i europeisk integrationsrätt Ulf Bernitz.

Mer om Juridiska fakultetens hedersdoktorer:

http://www.helsinki.fi/oik-promootio/kunniatohtorit.html

Se en video om hedersdoktor Tiina Astola.

Teologiska fakultetens hedersdoktorer

Vid Teologiska fakulteten promoveras sju hedersdoktorer som företräder disciplinerna vid fakulteten och som har utmärkt sig inom kultur och samhälle.

Till hedersdoktorer promoveras Irja Askola, biskop i Helsingfors stift och orädd samhällspåverkare, Christine Helmer, professor i religionsvetenskap vid Northwestern University och internationellt ansedd Lutherforskare, Kim Knott, professor i religionsvetenskap vid Lancaster University och meriterad inom religionsforskningens metodologi, Hartmut Lehmann, professor med breda kunskaper och prisbelönt specialist i historia och kyrkohistoria, Christoph Levin, professor och forskare i Gamla testamentets skrifters uppkomsthistoria, monsignore Vello Salo, professor emeritus i exegetik och Estlands litteratur och estnisk krigsveteran som har stridit i Finland samt Friedrich Schweitzer, professor i religionspedagogik vid Universität Tübingen som forskar i religionsfostran i en mångkulturell värld.

Mer om Teologiska fakultetens hedersdoktorer:

http://www.helsinki.fi/teol/promootio2017/kunniatohtorit.html

Se en video om hedersdoktor Irja Askola:

Promotionens historia

I Finland har promotioner ordnats ända sedan 1643 då filosofiska fakulteten vid Kungliga Akademien i Åbo höll promotion. Traditionen har fortsatt obruten under hela universitetshistorien. På traditionellt vis promoveras även hedersdoktorer i samband med promotionen. Titeln hedersdoktor är universitetets högsta utmärkelse. Med titeln hedersdoktor vill universitetet hylla internationellt högt ansedda professorer och personer som utövat stort inflytande i samhället och kulturen. Hedersdoktorerna har inom sitt arbetsfält utfört en värdefull gärning för den nationella och internationella utvecklingen, och många av dem har länge samarbetat med Helsingfors universitet. Till hedersdoktorer vid Helsingfors universitet har tidigare promoverats bl.a. republikens presidenter Urho Kekkonen, Mauno Koivisto, Martti Ahtisaari och Tarja Halonen och många stora namn inom den finländska kulturen, t.ex. Akseli Gallen-Kallela, Jean Sibelius och Soile Isokoski.

Filosofiska fakultetens promotion är den äldsta av de akademiska festerna i Finland. Fakultetens 97:e magister- och doktorspromotion äger rum 25–27.5.2017. Promotor för festligheterna är professor Patrik Scheinin från Pedagogiska fakulteten, ceremonimästare är professor Jouko Rikkinen från Bio- och miljövetenskapliga fakulteten, övermarskalk är universitetslektor Outi Salminen från Farmaceutiska fakulteten, och gratista och ordförande för promotionskommittén är fil.mag. Mari Lehtoruusu.

Vid Juridiska fakulteten återuppväcktes promotionstraditionen i slutet av 1940-talet. Fakultetens doktorspromotion hålls 18–20.5.2017. Promotor är professor Olli Mäenpää, ceremonimästare professor Päivi Korpisaari och övermarskalk biträdande professor Sakari Melander.

Teologiska fakultetens promotioner fortsätter den tradition som fick sin början vid Kungliga Akademien i Åbo år 1648. Då promoverades för första gången en teologie doktor i Finland. Finländska teologie doktorer hade redan före det promoverats i utlandet. Fakultetens doktorspromotion hålls 8–10.6.2017. Denna gång är promotor professor Aila Lauha, ceremonimästare docent Outi Lehtipuu och övermarskalk docent Heikki Pesonen.

 

Ytterligare information:

Filosofiska fakulteten, promotionssekreterare Helen Metsä, tfn 02941 23210, helen.metsa@helsinki.fi

Juridiska fakulteten, promotionssekreterare Karoliina Lauriala, tfn 02941 23774, karoliina.lauriala@helsinki.fi

Teologiska fakulteten, promotionssekreterare Maarit Elo-Valente, tfn 02941 22123, maarit.elo-valente@helsinki.fi