OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN KUNNIATOHTORISEMINAARI 18.5.2017

Oikeustieteellinen tiedekunta aloittaa kymmenennen promootiojuhlansa kunniatohtoriseminaarilla 18.5. Tilaisuudessa kuullaan puheenvuorot kevään promootiossa vihittäviltä oikeustieteellisen tiedekunnan kunniatohtoreilta. Tervetuloa kuuntelemaan kiinnostavaan seminaariin!

HUOM! Kunniatohtoriseminaariin voi pukeutua rennommin normaaliin vaatetukseen, mutta promootioaktiharjoituksiin klo 15.00 tulisi pukeutua juhlallisesti samalla tavalla kuin miekanhiojaisillallisiin.

Aika: Torstai 18.5 klo 10.15 -12.00

Paikka: Unioninkadun juhlahuoneisto (Unioninkatu 33)

Teema: “Changes and Challenges of Legal Regulation in the Era of Globalization”

Seminaarin avaa Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professori ja dekaani Kimmo Nuotio

Puheenvuorot:
Tiina Astola: “European Area of Justice?”
Ulf Bernitz: “Nordic Law?”
Hans-W. Micklitz: “European Private Law beyond Europe”
Anne Orford: “International Law”
Gustaf Möller: "Party Autonomy in Arbitration and its Limits"

Keskustelua

Ystävällisin terveisin,
Promootiotoimikunta 2017

OIKEUSTIETEEN KUNNIATOHTORIT (DOCTORES HONORIS CAUSA) PROMOOTIOSSA 2017

OTL, VT Tiina Astola (s. 1953)
Euroopan komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtaja

OTL, VT Gustaf Möller (s. 1941),
oikeusneuvos

OTK, VT Sauli Niinistö (s. 1948),
tasavallan presidentti

Professori emeritus Ulf Bernitz (s. 1939),
Tukholman yliopisto, eurooppaoikeus

Professori Hans-W. Micklitz (s. 1949),
European University Institute, eurooppalainen yksityis- ja kuluttajaoikeus

Professori Anne Orford (s. 1965),
Melbournen yliopisto, kansainvälinen oikeus

Tiina Astola OTL 1985 (Turun yliopisto), LL.M. 1983 (Vrije Universiteit, Bryssel) on tehnyt merkittävän uran yksityisoikeuden ja eurooppaoikeuden asiantuntijana oikeusministeriössä lainsäädäntöneuvoksena, lainsäädäntäjohtajana ja kehitysjohtajana sekä kuusi vuotta kansliapäällikkönä. Parhaillaan Astola toimii EU-oikeuden kehittämisen kannalta erittäin keskeisessä Euroopan komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtajana (2016-). Etenkin kansliapäällikön tehtävässään Tiina Astola on ollut keskeinen henkilö oikeusministeriön ja tiedekunnan välisessä aktiivisessa yhteistyössä. Asiantuntevana ja arvostettuna esiintyjänä sekä tiedekunnan neuvottelukunnan jäsenenä Astolan panos oikeustieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen edistämisessä on ollut merkittävä.

Gustaf Möllerillä OTL1969 (Helsingin yliopisto) pitkäaikainen kokemus oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksena ja tuomarina. Hän oli korkeimman oikeuden jäsen 1992–2009. Sen jälkeen hän on toiminut konsultoivana lakimiehenä Asianajotoimisto Krogerus Oy:ssä. Möllerillä on laaja kirjallinen tuotanto prosessioikeudesta, erityisesti välimiesmenettelystä. Hän on osallistunut monipuolisesti Euroopan neuvostossa ja Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssissa kansainväliseen lainsäädäntötyöhön. Hän oli 2006–2013 Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) kansainvälisen välitystuomioistuimen jäsen.  Möllerillä on kiinteät yhteydet tiedekuntaan, jossa hän on toiminut professorin viransijaisena, esitarkastajana, vastaväittäjänä ja opinnäytteiden ohjaajana sekä asiantuntijana professorin tehtävän täytössä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti lakiasiaintoimistoa Salossa ja toimi eri tehtävissä Turun hovioikeudessa. Niinistö valittiin eduskuntaan 1987–2003 ja toisen kerran 2007–2011. Hän toimi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana 1993–1995, oikeusministerinä 1995–1996 ja valtiovarainministerinä 1996–2003 laman jälkeisinä vuosina. Niinistö oli Kansallisen kokoomuksen puheenjohtaja 1994–2001 ja toimi Euroopan investointipankin varapääjohtajana 2003–2007. Palattuaan eduskuntaan hänet valittiin eduskunnan puhemieheksi 2007–2011. Vuodesta 2012 Niinistö on toiminut Suomen tasavallan presidenttinä korostaen tehtävässään oikeusvaltion arvoja, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja perusoikeuksien turvaamista. Hän on painottanut ihmisoikeuksien ja länsimaisten arvojen merkitystä myös kansainvälisissä suhteissa.

Ulf Bernitz on Euroopan integraatio-oikeuden professori Tukholman yliopistossa.  Hänen tieteellinen tuotantonsa kohdistuu eurooppaoikeuden lisäksi useille muille oikeudenaloille, kuten immateriaali-, markkina-, sopimus- ja kuluttajaoikeuteen. Lisäksi Bernitz on luonut perusteet pohjoismaiselle markkinaoikeudelliselle tutkimukselle. Hän koordinoi edelleen Oxfordin ja Tukholman yliopiston yhteistä eurooppaoikeuden yhdistystä. Bernitzillä on kiinteät tutkimusyhteydet tiedekuntaan, jossa hän on toiminut muun muassa vastaväittäjänä. Hän on Suomen Tiedeakatemian ulkomainen jäsen vuodesta 1988.

Hans-W. Micklitz kuuluu kuluttajaoikeuden ja eurooppalaisen yksityisoikeuden johtaviin tutkijoihin. Hän on vuodesta 2007 alkaen toiminut talousoikeuden professorina Euroopan yliopistoinstituutissa (EUI) Firenzessä. Sitä ennen hän toimi eurooppalaisen talousoikeuden Jean Monnet -professorina Bambergin yliopistossa. Hänellä oli ERC-rahoitus 2011–2016 tutkimuskohteenaan European Regulatory Private Law. Micklitzillä on ollut 1990-luvulta lähtien monipuolista yhteistyötä tiedekunnan tutkijoiden kanssa. Hän toimi huippuyksikön Foundations of European Law and Polity jäsenenä. Parhaillaan hän on Suomen Akatemian rahoittamana Finland Distinguished -professorina 2016–2020. Hän on ollut myös isäntänä EUI:ssa usealle suomalaiselle tutkijalle ja yhteistyössä järjestetylle tutkijaseminaarille.

Anne Orford on tutkimusprofessori Melbournen yliopistossa ja hän on toiminut vierailevana professorina Göteborgin, Lundin ja Pariisin yliopistossa. Orford lukeutuu maailman johtaviin kansainvälisen oikeuden teorian ja historian tutkijoihin. Hän on käsitellyt syvällisesti hyvin erilaisia kysymyksiä humanitaarisesta interventiosta ja ruokaturvallisuudesta valtiovallan perusteisiin ja tutkijahistoriaan. Hänen uraauurtava tutkimuksensa International Authority and the Responsibility to Protect ilmestyi vuonna 2011. Hän toimi päätoimittajana julkaisussa Oxford Handbook on the Theory of International Law (2016). Orford vierailee säännöllisesti tiedekunnassa ja opettaa kansainvälisen oikeuden kesäseminaarissa. Hän piti vuonna 2015 tiedekunnan Erik Castrén -luennon.