Teologisen tiedekunnan tohtoripromootio

Kunniatohtorit teologisen tiedekunnan (HY) promootiossa 9.6.2017


Irja Askola

Helsingin hiippakunnan piispa Irja Askola (s. 1952) valmistui vuonna 1975 teologian maisteriksi Helsingin yliopistosta. Askola on työuransa aikana toiminut vaativissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tehtävissä, muun muassa Euroopan kirkkojen konferenssissa, Diakonia-ammattikorkeakoulussa ja Espoon hiippakunnassa. Askola vihittiin papiksi ensimmäisten naisten joukossa vuonna 1988 ja hänet valittiin Helsingin hiippakunnan piispaksi 2010. Askola on tunnettu paitsi rohkeana yhteiskunnallisena keskustelijana myös runoilijana ja kolumnistina.

Katso video kunniatohtori Irja Askolasta. 

Christine Helmer
Professori Christine Helmer (s. 1965) on Northwestern Universityn professori, joka on kansainvälisesti tunnettu Luther- ja Schleiermacher-tutkija. Hänen tutkimuksensa käsittelee akateemisen teologian historiallista ja intellektuaalista merkitystä sekä teologisen tutkimuksen antia yhteiskunnalle ja muille tieteenaloille. Helmer on viettänyt vuoden Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa Marie Curie EURIAS -tutkijana (2012−13), tehnyt yhteistyötä lukuisten suomalaisten tutkijoiden kanssa sekä osallistunut teologisen tiedekunnan kansainväliseen arviointiryhmään vuonna 2015.

Kim Knott

Professori Kim Knott (s. 1955) on kansainvälisesti erittäin tunnettu uskontotieteilijä, joka työskentelee Englannissa Lancasterin yliopistossa. Hän on kehittänyt uskonnontutkimuksen spatiaalista metodologiaa, tarkastellut uskonnon ja maallisen käsitteellisiä suhteita, kirjoittanut laajasti uskonnon käsittelystä julkisuudessa ja tutkinut erityisesti intialaisperäistä uskonnollisuutta länsimaissa. Knott on toiminut uskontotieteen Euroopan kattojärjestön pääsihteerinä. Hän on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä suomalaisten tutkijoiden kanssa 2000-luvun alusta pitäen.

Hartmut Lehmann

Professori Hartmut Lehmann (s. 1936) on kansainvälisesti tunnettu ja palkittu saksalainen historian- ja kirkkohistorian tutkija, jonka yhteydet Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan ovat olleet vahvat jo noin 30 vuoden ajan. Lehmann on uransa aikana työskennellyt yliopistoissa ja tutkimusinstituuteissa paitsi Saksassa myös Yhdysvalloissa ja Australiassa. Hän on mm. American Academy of Arts and Sciences -organisaation kunniajäsen ja Baselin yliopiston kunniatohtori v. 1999. Lehmann on tuotannossaan käsitellyt erityisesti protestantismin luonnetta ja vaikutusta sekä sekularisaation ilmenemistä.

Christoph Levin

Professori Christoph Levin (s. 1950) on ollut Münchenin yliopiston Vanhan testamentin professorina 1998–2016. Hän on Göttingenin tiedeakatemian kirjeenvaihtajajäsen ja Suomalaisen Tiedeakatemian ulkomainen jäsen. 2010-2013 hän oli International Organization for the Study of the Old Testament -järjestön puheenjohtaja. Hän on julkaissut lukuisia merkittäviä tutkimuksia Pentateukista ja profeettakirjoista, mistä hänen tutkimusnäkökulmansa ovat laajentuneet sekä muinaisen Israelin ja Juudan uskontohistoriaan että Vanhan testamentin teologiaan ja hermeneutiikkaan. Levinin tutkimuksissa havainnollistuu Vanhan testamentin tekstien mutkikas ja monivaiheinen syntyhistoria.

Vello Salo

Monsignore Vello Salo (s. 1925) toimi Vanhan testamentin professorina 1966–1969 Irakin Mosulissa ja 1976–1991 Torontossa. Tarton yliopistossa hän oli 1993–1994 Vanhan testamentin ja 2011–2012 Viron kirjallisuuden professorina. Vuosina 1996–2005 hän toimi Virossa neuvostoajan sorron tutkimuskomission esimiehenä (okupatsioonide repressiivpoliitika uurimise riikliku komisjoni). Nykyhetkeen saakka hän on ollut Piritan luostarin pappina. Salo on toiminut merkittävällä tavalla virolaisen kirjallisuuden puolesta, Viron eri kirkkojen teologikoulutuksessa sekä virolaisten sotaveteraanien (ns. Suomen-pojat) parissa.

 

* Monsignore Vello Salo ei voinut osallistua 9.6. pidettyyn promootioaktiin, joten hänet promovotiin absens eli poissaolevana. Torstaina 22.6. Piritan luostarissa Virossa järjestettiin juhla, jossa professori Risto Saarinen luovutti Salolle tohtorinhatun ja diplomin teologisen tiedekunnan puolesta. Katso Viron tv-uutisten juttu tapahtumasta »»  

Friedrich Schweitzer

Professori Friedrich Schweitzer (s. 1954) toimii Saksassa Tübingenin yliopiston uskonnonpedagogiikan professorina. Hän on laaja-alainen, kansainvälinen ja johtava eurooppalainen uskontokasvatuksen ja käytännöllisen teologian asiantuntija. Laajassa tuotannossaan hän on käsitellyt uskontokasvatusta modernissa monikulttuurisessa maailmassa ja lapsen uskonnollisia oikeuksia. Schweitzer on vienyt eteenpäin yksilön uskonnollista kehitystä koskevaa tutkimusta. Hän on tehnyt yhteistyötä suomalaisten teologien kanssa jo parin vuosikymmenen ajan.