Världens första vaccin för bin, bättre sömn och andra vetenskapliga innovationer löser kniviga problem på Slush 2018

Helsingfors universitet presenterar 13 vetenskapsbaserade innovationer i olika skeden av kommersialisering på Slush.

En av innovationerna som presenteras på Helsingfors universitets avdelning är världens första insektvaccin som skyddar bin från sjukdomar samtidigt som det bidrar till att trygga hela världens mat- och foderproduktion.

– Att pollinatörer insjuknar och dör är ett allvarligt hot mot jordens näringshushållning. Därför har redan en liten förbättring i deras liv, till exempel bättre motståndskraft mot sjukdomar, en enorm betydelse för hela planeten, konstaterar PrimeBEE-vaccinets utvecklare Dalial Freitak.

En annan av innovationerna som presenteras kan identifiera med vilket färdmedel människor rör sig. Mobilteknologin som utvecklats av Moprim känner igen om användaren går eller exempelvis åker bil, spårvagn eller buss. Teknologin används redan i Lahtis stads CitiCAP-projekt, och testas för närvarande tillsammans med Helsingforsregionens trafik (HRT).

– Informationen kan användas såväl för stads- och trafikplanering som för att minska det egna klimatavtrycket. Både städer och enskilda användare har varit intresserade av exakt information om färdmedel, säger Moprims grundare Petri Martikainen

En tredje lösning som presenteras på Slush fokuserar på att bättre förstå vår inre klocka och hjälpa oss att anamma vanor som förbättrar vår sömnkvalitet och gör oss piggare på dagarna. 

– Sömnbrist påverkar vår hälsa på många sätt; hur vi reglerar våra känslor, hur vi orkar och hur bra vi lär oss. SleepCircle-sömnträningen använder sig av forskningsbaserad information om hur man kan förbättra sin egen sömnrytm, säger innovationens uppfinnare Anu-Katriina Pesonen.

Bekanta dig också med de andra innovationerna som Helsingfors universitet presenterar på Slush

Bolaget Helsinki Innovation Services Ltd (HIS), som ägs av Helsingfors universitet, är en expert på kommersialisering och för samman forskarna och företagsvärlden för att främja att innovationer kan tas i bruk i samhället.

– Företag som baserar sig på spetsforskning eller innovationer som fortfarande är i kommersialiseringsfasen är unika investeringsobjekt. Det finns mångsidiga alternativ för investering, alltifrån medicinska uppfinningar till utbildningsexport, berättar Jari Strandman, vd för Helsinki Innovation Services.

Y Science ger Slush en dos livsvetenskaper

Också i år lyfter Helsingfors universitet, universitetets institut för livsvetenskaper HiLIFE och Slush fram vetenskapsbaserade innovationer, deras genomslagskraft och betydelsen av forskningskommersialisering på evenemanget Y Science. Y Science ordnas i år för andra gången och är ett officiellt tilläggsevenemang till Slush. I år ordnas även en pitchingtävling för startup-företag inom området life science.

Evenemanget är i synnerhet riktat till forskare, tillväxtföretagare och investerare och ordnas i Helsingfors Mässcentrum den 5 december kl. 9–12. Evenemanget är gratis, men för att delta ska man registrera sig på adressen www.y-science.org. Evenemanget sänds också direkt i Tankehörnan.

Ytterligare information:

Helsinki Innovation Services Ltd
Vd Jari Strandman
+358 40 700 6968
jari.strandman@helsinki.fi

Kontaktuppgifterna för innovationerna som presenteras på Slush

Välkommen till universitetets avdelning på Slush!

Kom och bekanta dig med innovationer och forskarna bakom dem! Helsingfors universitets avdelning på Slush är 6D.6.