Smärtfri mätning av blodsocker och tolv andra vetenskapsinnovationer presenteras under Slush

Under startup-evenemanget Slush presenterar Helsingfors universitet innovationer som bygger på spetsforskning inom olika vetenskapsområden. De aktuella innovationerna är GlucoModicum, Biodecon, Moprim och Nanojet. Helsingfors universitets forskningsinstitut HiLIFE introducerar life science under evenemanget Slush Y Science.

Vid Helsingfors universitet bedrivs forskning med internationell relevans som erbjuder den senaste kunskapen och lösningar på globala utmaningar. På universitetets avdelning presenteras totalt 13 innovationer i olika stadier av kommersialisering. Slush söker de samarbetspartner, entreprenörer och finansiärer.

GlucoModicum utvecklar en smärtfri metod utan nålar för mätning av blodsocker hos diabetiker. Biodecon tillverkar ett miljövänligt medel som kan användas för att neutralisera kemiska och biologiska stridsmedel och andra farliga kemikalier. Moprims exakta teknologi för analys av accelerationsdata skapar nya möjligheter att utnyttja data som samlats in med mobiltelefoner, till exempel vid trafikplaneringen i städer. Nanojet utvecklar högteknologiska lösningar för bioscanning på nanometerskala.

Investeringsalternativ finns inom allt från medicinska innovationer till export av utbildning.

Helsinki Innovation Services (HIS) är expert på kommersialisering och fungerar som en länk mellan forskare och företagsvärlden i syfte att främja att innovationer kommer samhället till nytta.

– Företag som bygger på spetsforskning och innovationer som håller på att kommersialiseras är unika investeringsobjekt. Investeringsalternativ finns inom allt från medicinska innovationer till export av utbildning, berättar Jari Strandman, verkställande direktör på Helsinki Innovation Services.

Läs mer om Helsingfors universitets alla vetenskapsinnovationer som presenteras under Slush.

Slush Y Science introducerar life science under Slush

Slush Y Science är Helsingfors universitets senaste landvinning på Slush. Det officiella systerevenemanget som arrangeras för första gången introducerar forskning inom life science, företagssamarbete och startup-företag i ett nytt sammanhang. Evenemanget arrangeras av Helsingfors universitet och HiLIFE tillsammans med Slush. Evenemanget är gratis men kräver registrering.

Välkommen att lära dig mer om innovationerna och forskarna bakom dem!

Helsingfors universitets avdelning på Slush har nummer 6C.1.

Mer information:

Helsinki Innovation Services Ltd:

Jari Strandman, +358 40 700 6968, jari.strandman@helsinki.fi

GlucoModicum:

Jokke Mäki, +358 40 586 0946, jokke.maki@outlook.com

Biodecon:

Ilkka Pajari, +358 40 485 9736, ilkka.pajari@helsinki.fi

Moprim:

Petri Martikainen, +358 50 550 0666, petri@moprim.com, www.moprim.com

Nanojet:

Edward Hæggström, +358 29 415 0684, edward.haeggstrom@helsinki.fi

Slush Y Science:

Vincenco Cerullo
, +358 50 3502300, vincenzo.cerullo@helsinki.fi