Sigrid Jusélius Stiftelse donerar 700 000 euro till Helsingfors universitet

Betydelsen av Sigrid Jusélius Stiftelses stordonation till medicin och farmaci blir ännu större tack vare statens motfinansieringsprogram. I bästa fall kan donationen till och med fördubblas.

– Detta är en mycket betydande donation. Det också betydande att staten dessutom bidrar med motfinansiering, säger medicinska fakultetens nya dekan och professor i neurologi Anne Remes.

I år finansierar Sigrid Jusélius Stiftelse medicinsk forskning med totalt 32,2 miljoner euro. Av denna summa är 30 miljoner forskningsfinansiering för forskare och forskningsgrupper och 2,2 miljoner donationer till finländska universitet. Helsingfors universitets andel av donationerna är 700 000 euro.

– När statens och Finlands akademis forskningsstöd minskar är det fint att privata aktörer ens delvis kan fylla ut den gropen, säger Jussi Laitinen som är vd för Sigrid Jusélius Stiftelse.

Stiftelsens mål är att årligen dela ut 20 miljoner euro till medicinsk grundforskning, i år utdelas 10 miljoner extra.

– Investeringsmässigt hade stiftelsen ett fantastiskt år ifjol. Därför kan vi stöda forskning mer än normalt, säger Laitinen.

Pengarna får användas fritt

Medicinska fakultetens tidigare dekan, professor Risto Renkonen, känner bra till samarbetet mellan stiftelsen och universitetet. Enligt Renkonen handlar det om en mycket betydande donation: summan är stor och dessutom får universitetet själv fatta beslut om hur pengarna används.

– Stiftelsens beslut att rikta donationen inom ramarna för motfinansieringsprogrammet till utbildning inom medicin och farmaci möjliggör att universitet fritt kan överväga var donationen och motfinansieringens avkastning behövs mest, tackar Renkonen.

Helsingfors universitet har fått stora donationer av Sigrid Jusélius Stiftelse också i samband med statens tidigare motfinansieringsprogram. I sin långsiktighet är stiftelsen en betydande aktör och anser att det är viktigt att stöda levande, utvecklande och innovativ medicinsk forskning i Finland.

– Finländska toppforskare kan ändå inte leva och verka endast med stödet från Jusélius. Vi är en betydande aktör, men på inga villkor den enda, påminner Jussi Laitinen.

Förstärker toppforskningen

Den nyaste donationen är så färsk att Helsingfors universitet inte ännu fattat beslut om vad pengarna ska användas till. Donationen kan till exempel användas för att anställa personal eller för att göra materialanskaffningar.

– Jag anser att det lönar sig att använda donationen för att förstärka toppforskningen – med en så här stor finansiering kan man få något betydande till stånd. På lång sikt återgår nyttan till att främja hela samhällets hälsa, säger Anne Remes.

Enligt Risto Renkonen är det viktigt att forskningsfinansiering inte endast utdelas i formen av stipendier till redan planerade forskningsprojekt.

– Med hjälp av donationerna kan universitetet gör nya utspel – till exempel grunda en helt ny professur med de donerade medlen, funderar Renkonen.

Forskning leder till allt bättre vård

I Helsingfors universitets 11 fakulteter jobbar ungefär 500 professorer, varav 130 – alltså var fjärde – jobbar i den medicinska fakulteten.

– Av fakultetens professorer delfinansieras 30 med donationsmedel som universitetet fått. Det här beskriver hur viktig donationskulturen blivit också hos oss, säger Renkonen.

Tack vare motfinansieringsprogrammet kan de donerade medlen i bästa fall till och med fördubblas, så staten har en viktig roll.

– Motfinansieringens tilläggskoefficient betyder att finansiären får ytterligare avkastning till sina tillgångar genom att främja forskning och undervisning. En hög avkastningsprocent är intressant också för stiftelserna, säger Renkonen.

Universitetet fattar snart beslut om vad exakt donationen av Sigrid Jusélius Stiftelse ska användas till. Men det är säkert att donationen kommer att ge effekt.

– De donerade medlen används på ett sätt eller annat för att utveckla ny diagnostik och förbättra patientvården ytterligare. Dagens forskning är morgondagens vård, säger Risto Renkonen.

Mer information

Statens motsfinansiering 2020–2022

Staten tillför kapital till universiteten under åren 2020–2022. Universiteten tilldelades 33 miljoner euro baserat på forskningens effekt hösten 2020 och 67 miljoner tilldelas hösten 2022 i enlighet med statens motfinansieringsprojekt. Motfinansieringen ökar donationernas effekt genom att ge en tilläggskoefficient till varje euro som doneras enligt periodens regler. Läs mer på Helsingfors universitets webbsida.

Sigrid Jusélius Stiftelse

Sigrid Jusélius Stiftelse är Finlands största privata understödare av medicinsk forskning. Syftet är att understöda och befrämja medicinsk forskning som har som mål att bekämpa sjukdomar som i hög grad är fördärvbringande för mänskligheten. Stiftelsen inrättades av F. A. Jusélius år 1930 till minne av hans dotter Sigrid Jusélius som omkom som 11-åring i lungtuberkulos.

Stiftelsen finansierar årligen forskare vid Helsingfors universitet med betydande forskningsunderstöd. I Helsingfors universitet verkar också professorer uppkallade efter stiftelsen och som finansieras via stiftelsens nationella tävling. Läs mer om stiftelsens donation år 2017 till Helsingfors universitet. Den tidigare donationen var en del av universitetets 375-Framtidsfond och universitetet har valt att använda avkastningen för att stöda unga kliniska forskares arbete vid medicinska fakulteten. Bekanta dig med stiftelsens pressmeddelande om finansierings- och donationsbeslut för 2022 på stiftelsens webbsida.