Testa kunskaperna i patientarbete i patientsimulatorn

Virtuella, simulerade patientfall har länge ingått i Medicinska fakultetens undervisning.

De virtuella patientfallen är en fortsättning på de traditionella övningarna med skådespelarpatienter eller smarta dockor. De virtuella patienterna kan användas till simulerade patientmöten betydligt oftare och på ett tillgängligare sätt. Dessutom kan patientfallen lösas på smarta enheter såväl hemma, i bussen som i föreläsningssalen.

Medicinska fakultetens virtuella patientsimulator går under namnet MediOppi. Den har tagits fram av studenterna själva vid Helsingfors universitet. Studenten använder simulatorn för att kunna tillämpa sina kunskaper och utnyttja dem i den kliniska slutledningsprocessen.

Spelifiering som hjälp vid diagnosticeringen

Med hjälp av patientsimulatorn försöker den studerande ställa en diagnos och fastställa patientens behandling med samma verktyg som i arbetslivet, dvs. genom att intervjua och undersöka patienten samt beställa fortsatta undersökningar såsom laboratorie- och bildundersökningar eller till exempel en hjärtfilm.

Simulatorn ger automatisk respons, som hjälper studenten att utveckla sin kliniska slutledningsförmåga. Lärandet sker som av sig själv när man tillämpar spelifieringsmetoder i undervisningen.

Tomi Ylä-Soininmäki, ML
Forskarstuderande, Health Professions Education Research Group, Helsingfors universitet
Grundare av MedEdu Oy