Undervisning vid Medicinska fakulteten

Den medicinska undervisningen vid Helsingfors universitet och HUS Helsingfors universitetssjukhus omfattar olika medicinska specialiteter. Tillsammans är vi den mest specialiserade medicinska gemenskapen i landet med det mest omfattande studieutbudet.