Digital teknik i logopedistudierna stöder samspel och inlärning

Logopedi är ett multidisciplinärt område – något som även syns i vår forskningsbaserade undervisning. Studenterna lär sig om typiskt och atypiskt tal, språk och samspel samt röstanvändning och sväljning under människans hela levnadsbana.

Våra studenter är motiverade och intresserade av att redan i ett tidigt skede av studierna förena de senaste vetenskapliga forskningsrönen med praktiskt arbete. Det här är också något som vi vill betona i undervisningen. Utbildningsprogrammet utvecklas på lång sikt, med blicken framåt och i enlighet med vår linje.  

Vi lär oss av samspel. Därför är interaktion och diskussioner viktiga för vårt lärande. Att engagera studenterna i undervisningen, till exempel genom diskussioner och metoder för det omvända klassrummet, är inte bara givande, utan bidrar också till att man lär sig bättre. Digitaliseringen kan fördjupa interaktion av det här slaget, även om man kanske kunde tro det motsatta. Om man ser en föreläsning på förhand på video, kan den gemensamma tiden användas för diskussion och repetitioner, vilket fördjupar inlärningen. Expertvideorna och handledningarna som tagits fram inom digitaliseringsprojektet för magisterprogrammet i logopedi förbättrar möjligheterna till sådan undervisning.

Utbildningarna som ordnas av universitetets digitaliseringsnätverk och Centret för universitetspedagogik är nyttiga och kan ofta tillämpas direkt av studenterna. Det är också värdefullt att Medicinska fakulteten kan erbjuda sakkunnig hjälp när man reflekterar över pedagogiska lösningar. Dessutom kan man följa sociala medier, till exempel Twitter, för att få information om de senaste metoderna inom undervisningen. Allt är möjligt!

Satu Saalasti, universitetslektor
Avdelningen för psykologi och logopedi