Baskunskaper inom experimentell forskning redan i början av psykologistudierna

Psykologistudenterna deltar i forskning i en verklig forskningsmiljö från sitt första studieår.

I enlighet med universitetets strategi ska studenterna integreras aktivt i universitetssamfundet och forskningen från början av sina studier. Det här är rätt exceptionellt även internationellt sett, även om vår undervisning i experimentell psykologi har följt den här principen sedan länge.

Introduktionskursen för förstaårsstudenter ger grundläggande färdigheter i experimentell forskning och i hur man skriver en vetenskaplig rapport. Kursen består av en serie prov som utförs i små grupper i ett laboratorium, där studenterna själva samlar in och analyserar material och skriver en kortfattad rapport utifrån det. Vi strävar efter att välja verkliga och outforskade vetenskapliga frågor som forskningsteman, men så att något välkänt forskningsupplägg kan tillämpas.

Utöver forskningskompetensen fördjupar kursen kompetensen inom observationspsykologi, kognitiv psykologi och statistik som studenterna inhämtat från föreläsningskurserna, när de kan tillämpas på verkliga forskningsproblem.

Med i forskningsprojekt redan under andra studieåret

Andraårsstudenterna kan delta i en fortsättningskurs, där studenterna utför ett mer omfattande experimentellt forskningsprojekt och skriver en vetenskaplig rapport utifrån detta.

Projekten utförs i samarbete med forskningsgrupper inom psykologi. Sådana projekt kan till exempel vara pilotstudier. På så vis kan studenterna delta i aktuell vetenskaplig forskning i en verklig forskningsmiljö.

Vi utvecklar de experimentella undervisningsmiljöerna fortlöpande med hjälp av ny teknik och forskarlärarnas kompetens. Under coronakrisen programmerade vi till exempel uppläggen för experimenten med hjälp av Ipadplattor, vilket gjorde det möjligt för studenterna att utföra experiment hemma.

På Haartmangatan har studenterna tillgång till modern forskningsutrustning, till exempel VR-utrustning och en ögonrörelsekamera med högupplösning.

Kursen innehåller detaljerade forsknings- och rapporteringsövningar som förbereder studenten inför pro gradu-skedet. Kursen kulminerar i en vetenskapsdag i form av en riktig vetenskaplig konferens, där studenterna presenterar resultaten av sin forskning med ett föredrag eller en poster. Studenternas undersökningar har i bästa fall lett vidare till internationella vetenskapliga artiklar efter att de bearbetats.

Ilmari Kurki, universitetslärare, FD, Avdelningen för psykologi och logopedi
Kaisa Tiippana, universitetslektor, docent, Avdelningen för psykologi och logopedi