Utbildningsprogram

Vid Helsingfors universitet ordnas utbildningen i utbildningsprogram. Medicinska fakulteten har sex grundutbildningsprogram: utbildningsprogrammet i medicin, utbildningsprogrammet i odontologi, kandidat- och magisterprogrammen i psykologi och logopedi samt magisterprogrammet i translationell medicin och magisterprogrammet för utveckling av hälsovården. Fakulteten erbjuder även vetenskaplig påbyggnadsutbildning.

Läs mer om Medicinska fakultetens utbud på kandidat-, magister och doktorandnivå. Vid Medicinska fakulteten kan du studera inom följande utbildningsprogram:

Kandidatprogram

Magisterprogram

Doktorsutbildning

Våra doktorandprogram och öppna studier hittar du via sökfunktionen.