Sök till medicinska fakulteten

Inom grundutbildningen vid Helsingfors universitets medicinska fakultet kan du studera medicin, odontologi, translationell medicin, utveckling av hälso- och sjukvården, psykologi och logopedi.

Grundexamina vid Medicinska fakulteten är medicine licentiatexamen (ML), odontologie licentiatexamen (OL) och filosofie magisterexamen (FM), som utfärdas vid det internationella magisterprogrammet i translationell medicin, psykologie kandidatexamen (PsK), psykologie magisterexamen (PsM), kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK) och filosofie magisterexamen (FM), med logopedi som huvudämne, samt magisterexamen i hälsovetenskaper (HvM), som utfärdas vid magisterprogrammet för utveckling av hälsovården. 

Målet för grundutbildningen vid Medicinska fakulteten är att ge de studerande färdigheter att söka vetenskaplig information och för kritisk bedömning och tillämpning samt att ge förutsättningar för påbyggnadsstudier. Fakulteten utbildar de studerande till legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården: till läkare, tandläkare, psykologer och talterapeuter.
 
I studierna vid fakulteten tillämpar man olika studentorienterade inlärningsmetoder som kompletterar varandra och man eftersträvar att samordna teori och praktik samt använda situationer som uppkommer vid yrkesmässig praxis som utgångspunkt för undervisningen. Studierna utvecklas aktivt med hjälp av studentresponsen. De studerande har även en central roll i kommittéerna för att utveckla undervisningen.

Ansökning

Medicinska fakulteten har ingen skild ansökningsguide, eftersom du hittar all information om hur du söker till våra utbildningsprogram antingen på de webbsidor som universitetets ansökningsservice upprätthåller eller på webbplatsen Studieinfo.fi, där även den faktiska ansökan till studier görs. Du kan kontakta Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet i alla frågor som gäller antagningen.

Vid Helsingfors universitet kan man studera medicin på en finskspråkig eller en svenskspråkig studielinje. Till de svenskspråkiga linjerna antas högst 5 % av det totala antalet antagna till läkarutbildningen i hela landet.

Studerande utanför fakulteten har begränsad möjlighet att studera valfria studier, fristående studier eller flexibla studier (JOO).

Forskarlinjen

Forskarlinjen vid Medicinska fakulteten erbjuder studenter möjligheten att redan efter första året vid sidan av sina studier mot licentiatexamen börja med ett noga övervakat och handlett forskningsarbete som siktar på doktorsexamen. Antagningen till forskarlinjen sker årligen bland förstaårsstudenter inom medicin, odontologi, logopedi och psykologi. I det första skedet handleds studenterna av tutorer.

Studenterna vid forskarlinjen arbetar i forskningsgrupper under fem somrar innan de avlägger grundexamen. Under de två första somrarna har studenterna en unik chans att forska i 1–4 olika forskningsgrupper och bekanta sig med olika forskningsämnen och upplägg. Senast efter den andra sommaren börjar studenterna forska i ett ämne med en doktorsavhandling som mål i en av fakultetens forskningsgrupper.