Forskningsprofil

Spetsenheter

Vid Medicinska fakulteten finns tre spetsenheter perioden 2018‒2025:

Aaltonen, Lauri: Centre of Excellence in Tumour Genetics Research
Katajisto, Pekka: Centre of Excellence in Stem Cell Metabolism
Ripatti, Samuli: Centre of Excellence in Complex Disease Genetics – from Discovery to Precision Medicine

Vid Medicinska fakulteten finns tre spetsenheter perioden 2014‒2019:

Alitalo, Kari: Spetsforskningsenheten för translationell cancerbiologi
Ikonen, Elina: Spetsforskningsenheten för biomembraner: från lipid-protein-interaktioner till biologiska funktioner
Jacobs, Howard: Spetsforskningsenheten för mitokondrier, ämnesomsättning och sjukdomar (FinMIT), Tammerfors universitet, övriga parter Helsingfors universitet

Vid Medicinska fakulteten finns två spetsenheter perioden 2012‒2017:

Aaltonen, Lauri: Spetsforskningsenheten för cancergenetisk forskning
Knip, Mikael: Spetsforskningsenheten för molekylär systemimmunologi och -fysiologi

Aka­de­mi­pro­fes­so­rer
LA
Lauri
Aaltonen
akademiprofessor
Applied Tumor Genomics
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper
AW
Anu
Wartiovaara
akademiprofessor
Stem Cells and Metabolism Research Program
Vetenskapsgren Neurovetenskaper, Biomedicinska vetenskaper, Biokemi, cell- och molekylärbiologi

FiDIPro professor

Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro) är ett finansieringsprogram som Finlands Akademi och Tekes har startat i samarbete för att rekrytera utländska eller finländska spetsforskare på professorsnivå som länge har verkat utomlands till Finland på viss tid.

Mer information på FiDiPro:s egen webbplats.

Vladislav V. Verkhusha
Professor, Albert Einstein College of Medicine, Yeshiva University, USA
år 2012, finansieringsperiod cirka fem år (Finlands Akademi)

Verkhusha är ledande utvecklare av fluorescerande proteiner; han utvecklar fluorescerande proteiner i nyanser av rött samt proteiner vars fluorescering kan startas eller släckas kontrollerat. Dessa proteiner kan användas i många tillämpningar.

Ansvarsperson i Finland: Akademiprofessor Elina Ikonen, Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Forskningsprogrammen vid fakultetens forskningsprogramenhet väljs enligt en extern utvärdering för sex år i sänder. Ett internationellt vetenskapligt råd (Scientific Advisory Board, SAB) har utsetts för utvärderingarna. Alla medlemmar i rådet är kända internationella forskare inom sina områden.

Forskningsprogrammen 2019–2025:

  • Applied Tumor Genomics (ATG)
  • Clinical and Molecular Metabolism (CAMM)
  • Human Microbiome Research (HUMI)
  • Individualized Drug Therapy (INDIVIDRUG)
  • SLEEPWELL Research Program
  • Stem Cells and Metabolism (STEMM)
  • Systems Oncology (ONCOSYS)
  • Translational Cancer Medicine Program (CAN-PRO)
  • Translational Immunology Program (TRIMM)

Medicinska fakulteten är en nationellt och internationellt uppskattad utbildnings- och forskningsenhet som i sin verksamhet beaktar samhälleliga behov och ett föränderligt spektrum av sjukdomar. Kvaliteten i fakultetens verksamhet upprätthålls, utvärderas och utvecklas genom ett kvalitetssäkringssystem som täcker alla delområden och baserar sig på Helsingfors universitets kvalitetspolitik. Fakulteten utbildar flertalet experter inom hälso- och sjukvårdens yrkesgrupper med högsta möjliga kvalitet inom vård och diagnostik som mål.

Ytterligare information: