Forskningsprofil
Spetsområden inom forskningen vid Campus Mejlans är klinisk forskning, cancer, inflammationer, genetiska undersökningar och medvetandeforskning.
Forsk­nings­pro­gram­men

Forskningsprogrammen vid fakultetens forskningsprogramenhet väljs enligt en extern utvärdering för sex år i sänder. Ett internationellt vetenskapligt råd (Scientific Advisory Board, SAB) har utsetts för utvärderingarna. Alla medlemmar i rådet är kända internationella forskare inom sina områden.

Ut­vär­de­ring och kva­li­tets­säk­ring

Medicinska fakulteten är en nationellt och internationellt uppskattad utbildnings- och forskningsenhet som i sin verksamhet beaktar samhälleliga behov och ett föränderligt spektrum av sjukdomar. Kvaliteten i fakultetens verksamhet upprätthålls, utvärderas och utvecklas genom ett kvalitetssäkringssystem som täcker alla delområden och baserar sig på Helsingfors universitets kvalitetspolitik. Fakulteten utbildar flertalet experter inom hälso- och sjukvårdens yrkesgrupper med högsta möjliga kvalitet inom vård och diagnostik som mål.

Ytterligare information: