Forskningsprofil

Spetsområden inom forskningen vid Campus Mejlans är klinisk forskning, cancer, inflammationer, genetiska undersökningar och medvetandeforskning.
Finlands Akademis spetsforskningsenheter

Spet­sen­he­ter 2018–2025

Aaltonen, Lauri: Centre of Excellence in Tumour Genetics Research
Katajisto, Pekka: Centre of Excellence in Stem Cell Metabolism (Viikki/HiLIFE)
Ripatti, Samuli: Centre of Excellence in Complex Disease Genetics – from Discovery to Precision Medicine

Föregående spetsenheter

2014-2019

Alitalo, Kari: Spetsforskningsenheten för translationell cancerbiologi
Ikonen, Elina: Spetsforskningsenheten för biomembraner: från lipid-protein-interaktioner till biologiska funktioner
Jacobs, Howard: Spetsforskningsenheten för mitokondrier, ämnesomsättning och sjukdomar (FinMIT), Tammerfors universitet, övriga parter Helsingfors universitet

2012-2017

Aaltonen, Lauri: Spetsforskningsenheten för cancergenetisk forskning
Knip, Mikael: Spetsforskningsenheten för molekylär systemimmunologi och -fysiologi

Forsk­nings­pro­gram­men

Forskningsprogrammen vid fakultetens forskningsprogramenhet väljs enligt en extern utvärdering för sex år i sänder. Ett internationellt vetenskapligt råd (Scientific Advisory Board, SAB) har utsetts för utvärderingarna. Alla medlemmar i rådet är kända internationella forskare inom sina områden.

Ut­vär­de­ring och kva­li­tets­säk­ring

Medicinska fakulteten är en nationellt och internationellt uppskattad utbildnings- och forskningsenhet som i sin verksamhet beaktar samhälleliga behov och ett föränderligt spektrum av sjukdomar. Kvaliteten i fakultetens verksamhet upprätthålls, utvärderas och utvecklas genom ett kvalitetssäkringssystem som täcker alla delområden och baserar sig på Helsingfors universitets kvalitetspolitik. Fakulteten utbildar flertalet experter inom hälso- och sjukvårdens yrkesgrupper med högsta möjliga kvalitet inom vård och diagnostik som mål.

Ytterligare information