Forskningsprofil

Spetsenheter

Vid Medicinska fakulteten finns tre spetsenheter perioden 2018‒2025:

Aaltonen, Lauri: Centre of Excellence in Tumour Genetics Research
Katajisto, Pekka: Centre of Excellence in Stem Cell Metabolism
Ripatti, Samuli: Centre of Excellence in Complex Disease Genetics – from Discovery to Precision Medicine

Vid Medicinska fakulteten finns tre spetsenheter perioden 2014‒2019:

Alitalo, Kari: Spetsforskningsenheten för translationell cancerbiologi
Ikonen, Elina: Spetsforskningsenheten för biomembraner: från lipid-protein-interaktioner till biologiska funktioner
Jacobs, Howard: Spetsforskningsenheten för mitokondrier, ämnesomsättning och sjukdomar (FinMIT), Tammerfors universitet, övriga parter Helsingfors universitet

Vid Medicinska fakulteten finns två spetsenheter perioden 2012‒2017:

Aaltonen, Lauri: Spetsforskningsenheten för cancergenetisk forskning
Knip, Mikael: Spetsforskningsenheten för molekylär systemimmunologi och -fysiologi

Akademiprofessorer

Aaltonen, Lauri 1.1.2008–31.12.2012, 1.1.2013–31.12.2017, 1.1.2019 - 31.12.2023
Cancergenetik
Forskningsgruppens mål är att främja behandling och förebyggande av cancersjukdomar.

Alitalo, Kari 1.8.1998–31.7.2000 och fr.o.m. 1.8.2000 tills vidare
Molekylärbiologin bakom translationell cancer
Forskningsgruppen undersöker cancergeners funktion i kommunikationen mellan celler och särskilt blodkärlens andel i cancertumörer.

Ikonen, Elina 1.1.2010–31.12.2014 och 1.1.2015–31.12.2019
Cell- och utvecklingsbiologi
I forskningsprojektet utreds hur kolesterol uppträder i cellmembranen både under normala omständigheter och vid sjukdomar som anknyter till kolesterol.

Kaprio, Jaakko 1.1.2013–31.12.2017
Genetisk epidemiologi
Forskningsgruppen undersöker tobaksberoende och dess betydelse för folkhälsan.

Räikkönen-Talvitie, Katri 1.1.2015–31.12.2019
Utvecklingspsykologi
Forskningsgruppen undersöker tillväxtmiljöns effekter under fosterstadiet på individens senare liv.

Wartiovaara, Anu 1.1.2017–31.12.2021
Klinisk medicin
Forskningsgruppen har koncentrerat sig på undersökning av mitokondriella sjukdomar.

FiDIPro professor

Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro) är ett finansieringsprogram som Finlands Akademi och Tekes har startat i samarbete för att rekrytera utländska eller finländska spetsforskare på professorsnivå som länge har verkat utomlands till Finland på viss tid.

Mer information på FiDiPro:s egen webbplats.

Vladislav V. Verkhusha
Professor, Albert Einstein College of Medicine, Yeshiva University, USA
år 2012, finansieringsperiod cirka fem år (Finlands Akademi)

Verkhusha är ledande utvecklare av fluorescerande proteiner; han utvecklar fluorescerande proteiner i nyanser av rött samt proteiner vars fluorescering kan startas eller släckas kontrollerat. Dessa proteiner kan användas i många tillämpningar.

Ansvarsperson i Finland: Akademiprofessor Elina Ikonen, Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Forskningsprogrammen vid fakultetens forskningsprogramenhet väljs enligt en extern utvärdering för sex år i sänder. Ett internationellt vetenskapligt råd (Scientific Advisory Board, SAB) har utsetts för utvärderingarna. Alla medlemmar i rådet är kända internationella forskare inom sina områden.

Forskningsprogrammen 2019–2025:

  • Applied Tumor Genomics (ATG)
  • Clinical and Molecular Metabolism (CAMM)
  • Human Microbiome Research (HUMI)
  • Individualized Drug Therapy (INDIVIDRUG)
  • SLEEPWELL Research Program
  • Stem Cells and Metabolism (STEMM)
  • Systems Oncology (ONCOSYS)
  • Translational Cancer Medicine Program (CAN-PRO)
  • Translational Immunology Program (TRIMM)

Medicinska fakulteten är en nationellt och internationellt uppskattad utbildnings- och forskningsenhet som i sin verksamhet beaktar samhälleliga behov och ett föränderligt spektrum av sjukdomar. Kvaliteten i fakultetens verksamhet upprätthålls, utvärderas och utvecklas genom ett kvalitetssäkringssystem som täcker alla delområden och baserar sig på Helsingfors universitets kvalitetspolitik. Fakulteten utbildar flertalet experter inom hälso- och sjukvårdens yrkesgrupper med högsta möjliga kvalitet inom vård och diagnostik som mål.

Ytterligare information: