Universitetets stödtjänster för forskningen röjer undan hinder för forskningen och sparar tid för forskarna. Tjänsterna erbjuds på universitetets intranät Flamma, på campus, centraliserat på universitetsnivå och i samband med tjänster som finns nära forskaren (närtjänster). Tjänsterna utvecklas kontinuerligt med beaktande av kundernas behov.

Universitetets stödtjänster för forskningen.