Kontaktuppgifter

Personal- och ekonomiärenden

Biomedicum 1, 3 vån.
PB 63
Haartmansgatan 8
00014 Helsingfors universitet

tfn 0294 1911 (växel)

Öppet mån–fre kl. 9–15

Studiebyrån

Biomedicum 1, 3 vån.
PB 63
Haartmansgatan 8
00014 Helsingfors universitet

tfn 02941 26200
meilahti-student@helsinki.fi

Öppet mån 12–15 och tors 10–12. Tis, ons och fre stängt.

Rutinärenden utan tidsbokning (t.ex. inlämning av ansökningar och andra handlingar med bilagor; hämtning av närvarointyg eller officiellt studieutdrag). Om ärendet kräver längre tid eller personlig handläggning måste man boka tid.

Mobilitetsservicen har sin mottagning på Mejlans studentservice varje måndag mellan kl. 13-15 och torsdag kl. 10-12.
 tel. 02941 22401 (må-fre kl 10-15)
studentexchange@helsinki.fi

OBS! För avvikande öppettider se här

Universitetets kommunikation förmedlar information om forskning och annat aktuellt som berör universitetsvärlden. Vi hjälper journalister och massmedia att hitta rätt kontaktperson eller forskare för en intervju. Vi erbjuder media fotografier för användning och ordnar evenemang och möten.

Kontakta våra kommunikationsexperter.