Medicinska fakulteten är indelad i tre enheter: Clinicum, Medicum och forskningsprogramenheten. Clinicum och Medicum har avdelningar. Avdelningarna å sin sida ansvarar för olika ämnen.