Observationer och uppföljningar

Inspireras du av dagfjärilar, växter, kräldjur eller fåglarnas höstflytt? Skriver du naturdagbok eller håller du ett öga på invasiva arter? För närvarande pågår fler riksomfattande uppföljningsstudier som vi hoppas att naturintresserade personer deltar i.