Nationalsamlingar

Luomus ansvarar lagstadgat för att förvara, utöka och ställa ut naturvetenskapliga nationalsamlingar samt för forskningen och undervisningen som anknyter till dem. Naturvårdslagen innehåller bestämmelser om att överlämna vilda djur som påträffas döda till Luomus samlingar. Syftet med samlingarna är att erbjuda tillförlitligt forskningsmaterial för mänsklighetens framtida behov.