Lär dig och bli inspirerad

Som en del av Helsingfors universitet erbjuder Naturhistoriska museet Luomus mångsidiga och upplevelserika lärupplevelser. Våra tre besöksmål hämtar den mångformiga naturen, olika arter och livsmiljöer närmare dig, så att du kan uppleva dem genom olika sinnen. Du kan lära dig om arterna också genom våra digitala tjänster och delta i medborgarforskning med dina egna naturobservationer. Välkommen med att lära dig och bli inspirerad!