Rapportera din naturobservation

Observerar du naturen? Rör du dig i naturen till fots, paddlar eller cyklar du? Rapportera dina observationer till Artdatacentret. För att börja en naturhobby behöver du inte nödvändigtvis några särskilda redskap.
Har du hittat en ringmärkt fågel eller ett dött djur?

Om du hittar en död fågel, kontrollera om den har en ring. Ifall den har det, skicka ringens uppgifter till Ringmärkningsbyrån. Döda djur som hittas i Finland i gott skick kan däremot levereras till Zoologiska enheten vid Luomus. Djurprovet sparas i samlingarna för forskningsändamål. Anvisningar finns på de underordnade sidorna.

Hittade du en meteorit?

Om du tror att du hittat en meteorit ska du kontakta en expert vid Luomus, eftersom det kräver specialkompetens och undersökningsredskap att säkert identifiera en meteorit och fastställa dess typ och värde.

Rapportera dina artobservationer

Delta i undersökningen av naturens mångfald! Genom att spara dina artobservationer hos Artdatacentret hjälper du forskare. Du kan rapportera enskilda observationer, föra en egen observationsdagbok eller delta i medborgarforskningsprojekt.

iNaturalist Finland

iNaturalist Finland (på finska) är en del av det internationella nätverket iNaturalist. Observationer som rapporteras i tjänsten sparas också hos Finlands Artdatacenter där de kan användas av forskare, myndigheter och naturentusiaster. Du behöver bara observera!

De övriga användarna och den artificiella intelligensen i tjänsten iNaturalist hjälper att identifiera dina naturobservationer. Med hjälp av videon lär du dig använda iNaturalist och du får delta i medborgarforskning.

Delta i uppföljningsundersökningar

Inspireras du av dagfjärilar, växter, kräldjur eller fåglarnas höstflytt? Skriver du naturdagbok eller håller du ett öga på invasiva arter? För närvarande pågår fler riksomfattande uppföljningsstudier som vi hoppas att naturintresserade personer ska delta i.

Bläddra bland observationer

Du kan undersöka observationer i Finlands Artdatacenters portal Laji.fi, som samlar observationer från enskilda naturentusiaster, medborgarforskningsprojekt, myndigheter och som resultat av vetenskapligt arbete. Observationerna innefattar också vetenskapliga samlingsmaterial. GBIF är det internationella artdatacentret som samlar observationer från hela världen, också Finland.

Artdata

Vet du hur många arter som katalogiserats i Finland? Bekanta dig med artlistan över finska arter, studera artkännedom med hjälp av Pinkka eller hoppa in i insekternas värld med hjälp av identifieringsguiden för insektsordningar. Lär dig också att identifiera främmande arter.