Forskning

Vi forskar i naturens mångfald och miljöförändringar samt växelverkan mellan människan och den övriga naturen. Vi är ett centrum för geologisk baskunskap och möjliggör forskning som grundar sig på organismernas utvecklingshistoria och isotopmetoder.
Forskningsprogram

Forskningsverksamheten vid Luomus är indelad i tre övergripande helheter, det vill säga forskningsprogram.

Forskningsinfrastrukturer, forskningsgrupper och forskningsprojekt
Vetenskapsnyheter