Fenologiundersökning

Fenologi är ett vetenskapsområde som undersöker hur årligen förekommande händelser i djurens och växternas livscykel infaller.
Fenologi

Fenologiska händelser är till exempel att grodans lek börjar, igelkotten vaknar ur vinterdvala och att sidensvansen anländer på hösten.

Naturhistoriska centralmuseet och Finska Vetenskaps-Societeten har i samarbete med cirka hundra frivilliga naturvänner årligen sammanställt fenologiska observationer ur vårt lands djur- och växtrike. Av observationerna görs en sammanfattning som årligen postas till svarspersonerna tillsammans med de nya observationsblanketterna, som ett tack för deras värdefulla arbete.

Delta i undersökningen

Alla naturintresserade har möjligheten att delta i Luomus och Finska Vetenskaps-Societetens fenologiska uppföljningsundersökning. Att anmäla sig som deltagare kostar ingenting och förpliktar inte till något, eftersom var och en kan göra observationer enligt sin egen tid och sina egna möjligheter.

Observationsblanketterna som gäller djur och växter får du från kontaktpersonen nedan eller direkt här som pdf-fil (på finska).

Kontaktuppgifter

Genom att anmäla ditt namn och din adress till kontaktpersonen deltar du i undersökningen. Observationsblanketterna ska i slutet av året returneras till adressen:

Fenologiundersökning

Naturhistoriska centralmuseet

PB 17 (Norra Järnvägsgatan 13)

00014 Helsingfors universitet