Miljö- och vetenskapsfostran

Målet för Luomus miljö- och vetenskapsfostran är att öka naturkännedomen och intresset för naturen samt väcka ansvar för miljön och en hållbar framtid. Som en del av Helsingfors universitet baserar sig vår verksamhet på forskningsbaserad kunskap. Vi vill erbjuda människor i olika åldrar forskningsbaserad kunskap på ett upplevelserikt och interaktivt sätt.

Vid Luomus besöksmål får våra kunder i alla åldrar uppleva naturens magi på nära håll. Miljökänslighet skapar en grund för utvecklingen av miljöansvar. Det en älskar, vill en också skydda. Genom våra utställningar, guidningar och evenemang uppmuntrar vi människor att stävja förlusten av den biologiska mångfalden och klimatförändringen i sina egna liv och i samhället. Vår uppgift är att komma med hopp och verktyg för att bygga en hållbar framtid.

Helsingfors universitets nätverk för vetenskapsfostran

 Helsingfors universitets alla fakulteters och institutioners fostransverksamhet på en enda webbplats.

LYKE-nätverket

Finlands nätverk för natur- och miljöskolor erbjuder stöd för miljöfostran. 

Luomus är en certifierad enhet inom LYKE-nätverket.