Universitetsundervisning

Experterna vid Luomus ger undervisning på universitetsnivå och deltar i utvecklingen av den. Samlingarna och informationsmaterialen utnyttjas mångsidigt som undervisningsmaterial, och personalen vid Luomus undervisar på grundkurser och specialkurser samt handleder magisteravhandlingar och doktorsavhandlingar.
Helsingfors universitet

Många av utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitets olika fakulteter använder sig av Luomus samlingar eller informationsmaterial i sin kursundervisning. Till exempel biologistuderande bekantar sig redan under det första studieåret med Finlands mångformiga organismarter på grundkursen i artkännedom (BIO-103). Du kan bekanta dig med de växter, djur och svampar som ingår i kurskraven på kursens Pinkka-sida. 

Andra universitet

Luomus stöder den biodiversitetsundervisning som ges vid Östra Finlands universitet, Uleåborg universitet och Åbo universitet. Många av kurserna är på engelska och lämpar sig väl också för utländska studenter. Du hittar exempel på undervisningsutbudet på webbplatserna för Pinkka och nätverket för biodiversitetsundervisning (biodiversityeducation.fi).