Publikationer och böcker

Publikationer och böcker som Naturhistoriska centralmuseet publicerat eller som getts ut i samarbete med andra parter finns på finska eller engelska.
Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer som getts ut av Luomus personal finns i Helsingfors universitets forskningsportal.

Elektroniska publikationer