Lär dig om arter

Vet du hur många arter som katalogiserats i Finland? Bekanta dig med Finlands artlista eller studera artkännedom med hjälp av Pinkka. Lär dig också att identifiera främmande arter.
Artlistan över finska arter

Bekanta dig med arter och hur de klassificeras. Du kan bläddra i artlistan som upprätthålls av experter och läsa artkort med artbeskrivningar och uppgifter om arterna. Av artlistan publiceras årligen en fryst version.

Pinkka – inlärningsmiljö för artkännedom

Pinkka är nätbaserad inlärningsmiljö som stöder artkännedom. Namnet Pinkka syftar på torra växtprover som samlats i knippen, som växtintresserade traditionellt har använt för att studera artkännedom. Trots sitt namn innefattar Pinkka numera kurser om flera olika organismgrupper. Ur databasen sammanställs informationspaket eller studiehelheter – virtuella provknippen – för olika användargruppers behov.

Webbtjänsten för Rödlistan

Rödlistan 2019 är Finlands tredje hotbedömning som följer Internationella naturvårdsunionens (IUCN) hotbedömningskriterier. En stor grupp artexperter gör hotbedömningen av arterna. I webbtjänsten för Rödlistan presenteras resultaten av bedömningen samt information om hur den genomfördes. Av de mer än 22 000 arter som granskades, bedömdes 11,9 procent vara hotade.

Främmande arter

Den nationella webbplatsen för främmande arter, vieraslajit.fi, samlar den finländska informationen om främmande arter på ett och samma ställe. Vieraslajit.fi hjälper att identifiera och bekämpa skadliga främmande arter och samla observationer om dem bland annat för artuppföljning och forskning. På webbplatsen finns också information om lagstiftningen och hanteringsplanerna som gäller bekämpningen av invasiva arter.