Skolor

Luomus mångsidiga besöksmål inspirerar till observationer och frågeställningar! Naturhistoriska museet och de botaniska trädgårdarna är upplevelserika ställen för lärande, där de kunskaper som förvärvats i skolan kan kombineras och betraktas på ett nytt sätt.
Guidningar

Skolgrupper kan bekanta sig med Luomus besöksmål genom ett besök på egen hand eller genom att fördjupa sig i våra innehåll genom en guidning.   

Guidningarna innefattar tilläggsmaterial som stöder temat för guidningen samt prover som kan beröras. Vid guidningarna finns också möjlighet till diskussion och frågor.

Du som är lärare, skulle du kunna ha lektion på museet eller i växthusen?

Aha-upplevelser på museet

Vid Naturhistoriska museets fem utställningar kan du uppleva den biologiska mångfalden på ett inspirerande sätt. Vid utställningarna presenteras de naturhistoriska samlingarna i byggda livsmiljöer, alltså dioramor.  Förutom djur och växter kan du också hitta fotspår, fjädrar och efterlämningar i landskapen.

För den som tittar noga visar sig också en brokig skara av ryggradslösa djur. Även om museimiljön inte ersätter vistelse i naturen, erbjuder den utmärkta förhållanden för att observera naturen och lära sig identifiera arter. 

Öva dig i vetenskapligt arbete vid museet

När du fördjupar dig i utställningarna föds frågor, observationer och slutsatser så gott som av sig själva!

Exempel som åskådliggör naturhistoria och evolutionsmekanismer samt hur djur anpassar sig till sin omgivning finns på flera ställen. I utställningarna har det också inbäddats en hel del skriftlig information som stöd för dina egna aha-upplevelser. 

De botaniska trädgårdarna 

Kajsaniemi botaniska trädgård är öppen året runt, även om växtligheten är som frodigast på sommaren. Då kan du bekanta dig med kärlväxternas artrikedom och utvecklingshistoria, moss- och lavträdgården eller den grönskande trädartsparken. I växthusen kan du beundra växtrikets brokiga mångfald oberoende av årstid.

Gumtäkt botaniska trädgård är öppen från maj till september. I trädgården kan du resa genom den växtgeografiska sektionen från Finland ända till Japan. I sektionerna för kulturväxter och nyttoväxter kan du granska bekanta matväxter och reda ut vilka håll i världen våra vanliga råvaror kommer ifrån.